Tuesday, November 11, 2008

Forserade beslut

I morgon är det Vård och Omsorgsnämnd.

Jag och Ingrid är kontaktombud för Handikapp Omsorgen.

Vi har de senaste 2 veckorna gjort studiebesök på ledningsgruppen HO 1 samt bevistat verksamheten ute på de olika gruppboendena och stödbostäderna.

Vi har skaffat oss ingående kunskap om diverse brister och organisations svagheter.
Hela verksamheten lider av fast ledningsfunktion och både chefer och personal har goda kunskaper hur man kan effektivisera och vilka resurser som framledes är nödvändiga.

Det jag tycker är att man inom förvaltningen utgår från denna baskunskap för att spara, så ekonomin i verksamheten förstärks.

Av en tillfällighet fick jag kännedom att det i morgon kommer en extra punkt från Ola om att det skall yrkas på ytterligare konsultkostnader för handikappomsorgen på i runda slängar 150000 :-.

För det första är det nära på kriminellt att inte informera nämndens ledamöter i god tid innan mötet så vi har en rimlig chans att ta ställning utan vi skall i hast troligtvis rösta igenom förslag snabbt. Denna procedur tycks vara regel när man vill få igenom tvivelaktiga ställningstaganden utan diskussion i den politiska världen.

Denna form av oärlighet mot politiska nämndemän kommer WetlandaListan att sätta P för.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home