Monday, November 17, 2008

Två stolar

Ledarmöter i komunfullmäktige och VETAB

Andersson, Hans Allan (f. 1946), Ordinarie ledamot (c) ers. i komunfullmäktige
Bengtsson, Carl-Axel Gilbert (f. 1943), Ordinarie ledamot (m) komunfullmäktige
Axelsson, Rolf Axel (f. 1947), Lekmannarevisor (s) ers. i komunfullmäktige

Ledarmöter i komunfullmäktige och två av VETAB`s två dotterbolag ELVA och FIVAB

Bengtsson, Carl-Axel Gilbert (f. 1943), Ordinarie ledamot (m) komunfullmäktige
Axelsson, Rolf Axel (f. 1947), Lekmannarevisor (s) ers. i komunfullmäktige

Vilken representerar dessa herrar i komunfullmäktige?

Vinstdrivande VETAB och dess två personallösa dotterbolag ELVA och FIVAB,
eller Vetlandas invånare?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home