Saturday, November 22, 2008

Paulina, Annika och Victoria

Den här veckan har WetlandaListans banbrytare haft fullt upp att gå igenom en frågelista på 38 frågor om politik och samhällfrågor.

Vi är jätte tacksamma för att Njudungsgymnasiet med eleverna Paulina Källström, Annika Rinaldo och Victoria Johansson i SP08A uppmärksammat att den nya politiska kraften i Vetlanda heter WetlandaListan. Deras mentorer är Marie Nielsén och Per-Olof Albertsson.
Alf Friberg heter deras lärare i samhällskunskap.

Att ungdomar så tar del i det lokala politiska livet är starkt och jag vill härmed rikta en önskan att våra media på Höglandet tar tillvara detta och lyfter fram deras ambitioner.

Kommunfullmäktige ser mer eller mindre ut, som om vi med äldreplanen diskuterade vårat eget boende, särskilt eller senior. Hjälp ungdomarna in, för det är de som ska råda när vi är dementa och fattar ännu mindre än idag.

Jag fick frågan om WL var höger eller vänster av Victoria.

WetlandaListan är varken v eller h, den är den tredje vägens politik som utgår från den egna individen och de lösningar som är bäst utifrån ett jag, vi perspektiv. Vi har inga traditionella vi, dom perspektiv som de övriga partierna står för.

Antingen;
Vi arbetare och dom företagare, vi fattiga och dom rika, vi socialister ock dom kapitalister, vi kristna och dom muslimer, vi marknadsivrare och dom miljöaktivister, vi demokratikämpar och dom blogghämmare, osv.......

WelandaListan har inga motsattsförhållande till någon. Vi hittar lösningar från alla kanter som är bra för individen, dina nära, dina grannar och Vetlandabor, smålänningar, svenskar samt för människorna och vår miljö på jorden.

Ett politiskt beslut ska tas med hjärtat, hjärnan och magen för varje politiker. Inga känslor att nu har vi vunnit i denna fråga över någon annan grupp. Inga partipiskor som styr röstboskapen i fullmäktige. Beslutet ska kännas bra och vila på det bästa i den tid vi lever i.

Ingen ska känna sig mobbad för att han eller hon röstat enligt sin egen övertygelse. Var och en ska kunna stå för det de sagt innan, under och efter valet.

Miljömässigt betyder det att vi inte ska lämna jorden i ett sämre skick än vi fick ärva den och helst bättre till kommande generationer.

All kraft utgår från oss själva som individer och i samklang med våra medmänniskor. Vi tollererar inget förtryck och grunden kan hämta styrka ur samhällsströmningar som "Mjölkpallen" av Lars Molin samt "Teskedsorden" av Amoz Oz.

Nedan kan ni som inte fått tjejernas frågor själva tänka till och förhoppningsvis känna en stolthet över deras engagemang för att Vetlanda politiskt ska gå mot bättre tider.

Välkommen till WetlandaListan du också!

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

- Tycker du att det behövs fler idrottshallar i Vetlanda?
- Är standarden på idrottshallarna bra?
- Tycker du att vi ska genomföra Tjustkulle projektet i framtiden?
- Hur ska vi göra för att försöka få bort drogerna?
- Det har stått i tidningarna att det har varit mycket bråk på fredag och lördags kvällar mellan ungdomar här i Vetlanda. Vad ska vi göra för att minska detta?
- Ska det finnas någon slags ungdomsaktivitet som får bort ungdomarna från torget på kvällarna på helgerna?
- Tycker du att det är positivt att det byggs nya butiker nu när det är lågkunjunktur?
- I det flesta stora butiker som byggs nu har ungefär samma sortiment, tycker du det är bra eller dåligt och varför?
- Hur har invandrarna påverkat Vetlanda? Positivt / Negativt
- Har de som är invandrare svårare att få jobb än oss svenskar?
- Hur många invandrare ska vi ta emot?
- Tycker du att man ska skära ner på sponsringen av elitidrottsklubbar?
-Tycker du att det är bra eller dåligt med sponsring?
- Hur tror du att Vetlanda kommer att se ut om tio år?
- Hur kan vi påverka Vetlandas framtid?
- Vilken ställning har du till klimathotet?
- Tycker du att det är ett klimathot?
- När ska vi börja reagera?
- Vad tycker du om kärnkraft?
- Hur ska vi göra för att minska koldioxidutsläppen?
- Hur ser framtiden för detta ut?
- Tycker du att vi har ett jämställt samhälle?
- Hur ska man göra för att göra samhället ännu mer jämställt än vad det är idag?
- Hur tycker du att funktionshindrade bemöts?
- Hur ska vi förbättra den situationen?
- Tycker du att funktionshindrade har det bra här i Vetlanda?
- Hur bemöts homosexuella?
- Hur ställer du dig till frågan om homosexuella får ingå i ett äktenskap?
- Tycker du att Sverige borde satsa mer på försvaret?
- Tycker du att vi borde ha allmän värnplikt eller ska bara män få göra den?
- Tycker du att Sverige borde gå med i NATO?
- Hur ser du på Sveriges ekonomi i framtiden?
- Borde vi inskaffa euro?
- Hur tror du att äldrevården blir i framtiden?
- Hur tycker du infrastrukturen ska se ut i Sverige?
- Hur ska vi få in ungdomar i arbetsmarknaden?
- Tycker du att fixit är bra?
- Tycker du eget pensionssparande är rättvist? ensamstående osv?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home