Monday, December 01, 2008

Personalärende

Jag fick nyss ett telefonsamtal från någon och flera med honom i Vård och Omsorgsnämnden, som kände sig oroad över Ola Götessons svar till mig, när jag ville som ombuds och kontaktman för handikappomsorgen veta på vilka grunder som inte Heidi Runesson får förlängt vikariat.

"Min samlade bedömning" är den, sa Ola och Willis sade att detta är delegerat till Ola och vi tar inte personalärenden i nämnden. Ola och jag tog samtalet själva och vi kom överens om att det är Olas sak att uttala sin bedömning, så den saken passar jag till honom.

Samtalet indikerade från ledamoten att när Ola så att säga kör sitt race för att få bort personer som har kunskap och vågar uttrycka åsikter så brukar det låta liknande.

Min bedömning är att vi ska vara ytterligt rädda för att tappa kompetens och är risken stor att vi får ett nytt Louise-fall så ber jag Ola att ompröva sitt beslut.

Jag vill inte att nästa Louise skall vara en dement dam eller brukare i handikappomsorgen.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home