Wednesday, November 26, 2008

100 % arbetsglädje

I Vetlanda växer både människor och företag heter det, och det är ju oerhört viktigt för Vetlanda kommun att visa sig mån om och bry sig om sin personal.

Att känna delaktighet och kunna påverka sin arbetssituation är avgörande för både trivsel och sjukfrånvaro.

I Vård och Omsorgsnämnden arbetas nu hårt med ett styrkort som skall leda verksamheten åt samma håll och mål. Det sätts upp vissa kriterier för att uppfylla detta och det skall mätas och kontrolleras på vägen. Bl.a annat gäller det för de anställda att de ska få den sysselsättningsgraden de önskar till 100 %.

Korttidsfrånvaron ska minskas från 4,2 dagar 2008 till 3,5 dagar 2009.

När vi kom till Motivation/delaktighet hade förvaltningen föreslagit att 80% av medarbetarna ska känna arbetsglädje.

Där studsade jag till.

En avgörande faktor för att sjukfrånvaron går ner är ju att arbetstagarna som ovan sagts trivs och känner delaktighet. Så kan det ju inte vara att var 5,e arbetstagare eller 20 % av arbetstiden är det inte så viktigt om arbetstagaren trivs menar arbetsgivaren.

Jag som ersättare får inte lägga förslag på 100 % arbetsglädje men tycka kan jag. Det ser ju illa ut att målet ska ligga så lågt när det gäller arbetstagarnas trivsel men det är till 100 % viktigt att de är på jobbet full tid. Vilka signaler ger det.

Ingen ville ändra till 100 % men när jag fick med mig Sven-Erik och pausen kom emellan så gick nämnden in med nytt synsätt och nu ska det vara kommunens mål att personalen ska trivas till 100 %. Då tror jag att sjukfrånvaron minskar automatiskt.

Eftersom jag är kontaktman för Handikapp-Omsorgen 1 så hade jag ett personalärende att ta upp. I verksamheten får man veta ett och annat hur det står till. Jag tycker att vi ska ta tillvara den kunskap och ambition som våra duktiga kommunanställda besitter. Detta ärende är sekretessbelagt och som jag kommit överens med Ola Götesson så hänvisar jag till att han får redogöra för de ståndpunkter han framför.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home