Thursday, December 11, 2008

EUs framtid

Sverige är och förblir det landet som står mig närmast. Min absoluta övertygelse är att en harmonisk och trygg människa ska ha möjlighet att utifrån sina värderingar styra sitt liv.

Beslutanderätten över vardagen skall ligga så nära den enskilda, för att livet skall kännas meningsfullt och att individen skall utvecklas till en trygg och tolerant medmänniska som vågar möta främmande kulturer och människor med en varm och öppen attityd.

Vi behöver varandra, både människor, föreningar och länder för att hitta gemensamma hållbara lösningar för samhället, både lokalt, internationellt och globalt.

En vilja till samförstånd ska prägla fr.a. det politiska samhället.
Människor ska accepteras i sin roll som medmänniskor oavsett etnisk, social eller kulturell bakgrund. Ett hållbart samhälle främjas av mångfald inte enfald.

Demokratisk valda förtroendemän är en länk för vardagsmänniskan till maktens utövning. Den vägen skall vara kort, rak och enkel.

EUs nuvarande väg mot framtiden går i rakt motsatt riktning mot vad jag beskrivit ovan.

EU är på väg att bli en överstat över de länder som ingår.
EU är på väg att likrikta människor och deras omgivning.
EU är på väg att göra medlemsländerna till statister i ett gigantiskt ekonomiskt spel där medlemsländernas inflytande över den egna ekonomin konfiskeras.

EU flyttar möjligheten för personer, kommuner och landsting att styra lokalt, långt bort till Bryssel.

För mig ser detta mer ut som början till bildandet av liknande Sovjetstaten som efter decennier av järnhårt styre gick en hård tid av sönderfall till mötes p.g.a. inre splittring när inte makten klarade att tygla de etniska skiljelinjerna längre.

Allt det goda med hållbara lösningar kan komma av internationellt samarbete utan ekonomiskt och demokratiskt slöseri.

För mig behövs ingen motivering för ställningstagande, det känns i märgen att vi måste göra något i tid.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
stöder i detta
Junilistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home