Wednesday, December 17, 2008

Oskälig höjning av VETAB

En trevlig avslutning med Fullmäktige i kväll.
Göran Ivarsson läste lite över vad som tilldrog sig i fullmäktige under åren 1988-89 samtidigt som måltiden pågick efteråt.
Bla hade Eskil Gustafsson (m) en motion om, att när förälder var hemma med eget och samtidigt tog emot annat barn så gick kommunen in med ekonomiskt stöd eftersom de inte låg kommunala barnomsorgen till last. Hur är det idag?

I fullmäktiges punkt 6 ville VETAB höja taxan med 8 % för fjärrvärmen.
Anders Adolfsson som är en mycket kunnig person hade räknat ut att med samma nivå för höjning som när förslaget lades och med nuvarande sänkningar av el olja och räntor så ska höjningen vara 5 %.

Jag gick upp och stödde detta förslag mot kommunstyrelsen. Det är inte rimligt att VETAB tar ut oskäliga höjningar av kommuninnevånarna nu när det stundar svåra tider. Göran Lindell pratade om att VETABs satsning i Ekenässjön inte bar sig riktigt och därför behövde taxan höjas. Det kan ju inte de som har fjärrvärme stå för dålig planering.
Voteringen efteråt fick fullmäktige att gå på KS beslut.

Jag reserverade mig tillsammans med några m, v och mp. Detta var således en bra fråga som WL hade röstat för folket och inte som röstboskapen ledd av Sturesson.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home