Monday, December 29, 2008

Motvallsgubbe

I dagens VP kan man läsa att jag utsetts till årets motvallsgubbe. Jag tror att äntligen har Vetlanda Posten gett detta uttryck ett positivt ansikte.Eftersom det finns utmärkelser av detta slaget så undrar man vad jag fått detta pris för.

Jag är emot partipiskor som skrämmer politiker till tystnad.

Jag är emot mobbing av de personer som vågar framföra sina åsikter.

Jag är emot blockpolitiken som hellre låter gamla lida än en mänsklig kompromiss.

Jag är emot att sociala myndigheter missköter sitt uppdrag och låter flickan "Louise" lida.

Jag är emot arbetsplatser som när Vetlanda kommun låter mobba ut duktiga medarbetare i fallet Heidi Runesson.

Jag är emot falsk marknadsföring och vallöften i form av den nya tandvårdsförsäkringen och FRA lagen.

Jag är emot nedläggning och försämring av demens och åldringsvården.

Jag är emot nedläggningen av skolor på landsbyggden och uppflyttandet av 12-åringar till högstadiet.

Jag är emot fega politiker som inte vågar ställa upp för människor likt fallet al-Hindi.Alla dessa som anser att det är fel att vara motvallsgubbe är således för allt det jag räknat upp ovan.

Är det fler som är för detta samhälle än mot så är vår framtid mycket dyster.Vi måste våga ställa upp för de som inte kan eller vågar föra sin talan. På denna punkt är jag hundraprocentigt för och det är på denna grund som WetlandaListan skall byggas.Lars-Olof Reinfeldt

WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home