Wednesday, January 14, 2009

Tjuskulle kan få en Bandyhall

Vetlanda behöver bra förutsättningar för bandyns utveckling.

WetlandaListan står bakom byggandet av en hall både för bandy och ishockey.
Nu är rätta tiden att sätta igång.

Husföretagen friställer duktigt folk.
Företagen kan sponsra med material som ändå bara skulle stå på lager.
Det finns många duktiga som skulle kunna ställa upp och göra några timmar ideellt arbete.
Publiken skulle kunna lämna ett extrastöd vid varje match.
Det finns många som går på SFI och får inte ta arbete utan lever på bidrag.
Dessa skulle nog gärna ställa upp och visa att de vill delta i det svenska samhället.
Detta är vad vi kallar verklig integrationspolitik.
Ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och här finns en chans
att hjälpa dem till arbetspraktik.
Skolan skulle kunna delta som ett led i utbildningen från olika program.

De som hjälpt till skulle kunna få namnet infört på någon plakett i hallen.

Vi tycker att Arenabolaget borde kunna jobba mer aktivt än att som många andra
i dagens samhälle gör, går till ett hål i väggen och bortskämt hämtar pengar.

Ta lärdom av andra idrottsföreningar som tex orienterarna.

Samla pantflaskor, sälj lotter, arbeta ideellt för att få in pengar, plantera skog eller gå ut med nyemission så flera kan få visa sitt stöd till hallbygget.

Har kommunalrådet köpt aktier i Arenabolaget?

Vi kan ständigt läsa om kommunens dåliga ekonomi där gamla, sjuka, skolbarn
och nu senast från socialnämnden ska det dras ner på stödet till de utslagna,
missbrukare och utsatta ungdomar i vår kommun.

Denna besparing kommer att kräva mycket resurser i framtiden.
Kommunens styrande biter sig så att säga i svansen.

Vist vill vi i WetlandaListan stödja utvecklingen på Tjust Kulle men det ska vara
med sans och vett i våra kommunala beslut.

6,8 miljoner är lätt att godkänna för den som inte handlar med egna pengar och i dagsläget är detta på tok för hög kostnad för vår kommun.

Stöd WetlandaListan och byggandet av en Bandy och Ishockeyhall på Tjust Kulle.
Vi kommer att visa vägen för att vi med samvete ska kunna få en hall till nästa säsong.
Kommunalrådets fantasier kommer att kullkasta hela projektet och av drömmar blev intet.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home