Thursday, January 15, 2009

Beakta synpunkter

Vård och Omsorg hade ett bra och konstruktivt möte idag.

Egentligen var det meningen att beslutet om konsekvensanalysen för natten samt Solrosens
kortidsenhet på Norrgården äldreboende skulle läggas till handlingarna som förvaltningen hade föreslagit, men så blev inte fallet.

Det kan väl inte vara möjligt att bara lämna personalens synpunkter utan att reagera för hur dåligt de mår och där de påpekar att de dementa kan bli mer aggressiva i sin otrygghet.
Jag ville ha en återkoppling hur detta följs upp och så blev också beslutet.

Ett annat ärende gällde synpunktshanteringen där jag som nämnddeltagare gärna vill veta vad handläggarna svarar och åtgärdar de missförhållanden som brukarna påpekar. Förutsättningen för att förbättringar ska beaktas är ju att de skriver sina namn så det går att skicka svar tillbaka på "Synpunkt Vetlanda".

Det är viktigt att vi tar tag i och får bort anonymiteten i samhället. Bakom varje yttrande finns en människa och hon ska inte vara rädd för att uttrycka sina åsikter. Detta gäller i allra högsta grad insändare.

Mona-Lisa rapporterade om HO 2 och boendet för autister i Nye. De betalar 4000:- i månaden för ett rum och kokvrå. Ocker?

På något sätt har jag en känsla av att Willis håller på att hitta en human syn i Vård och Omsorgsnämnden. Vilket är glädjande.

Nu ska jag återgå till att läsa "Hälge".

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home