Tuesday, February 03, 2009

Svar till Dan Ljungström

Dan Ljungström är tydligen den som har hand om EU-bidragen till Vetlanda Kommun.
Det ska finnas en tjänsteman som har den samlade funktionen och inte något löst leadersnack från en politiker.

Jag vill härmed fråga hur många miljoner har Dan Ljungström kammat hem till Vetlanda för att förstärka möjligheten för landsbygden att leva och utvecklas? Det är sådan åtaganden som en kommun har skyldighet att bevaka. Därför behövs en EU-samordnare.

Den svenska EU-avgiften utslaget per medborgare är omkring 3 300 kronor per
person. En tvåbarns familj bidrar därmed med 13 200 kronor per år till EU.
För invånarna i Vetlanda kommun motsvarar detta totalt cirka 84 miljoner
kronor till EU-budgeten per år.

Hur många av dessa miljoner kan Dan Ljungström svara för att han fört tillbaka till Vetlandaborna?

Vidare kan man ifrågasätta om EU gör skäl för inbetalad avgift.

En halverad EU-avgift skulle innebära att Vetlanda kommuns
invånare betalar 42 miljoner mindre per år till EU. För dessa pengar kan man
anställa 130 personer inom t ex skola eller äldreomsorg.

Om EU-avgiften halverades och pengarna gick tillbaka till kommunen skulle kommunalskatten kunna sänkas med 1 krona.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home