Wednesday, February 04, 2009

Centerns ideologiska missfall

Ekonomi tycks inte vara Vetlanda kommuns starkaste sida. Det är ju tänkt att samla i ladorna vid högkonjunktur,
men den centerledda kommunstyrelsen har med labil ekonomistyrning försatt Vetlanda i en onödigt svår sits där
prioriteringarna slår på fel grupper.

Det vi nu bevittnar är ännu ett ideologiskt missfall i politiken. Centern som säger sig värna om landsbygdens befolkning,
lägger ner skolorna i Pauliström och Skede. Därmed kommer dessa samhällen, likt övriga som fått samma behandling,
att gå en långsam död till mötes om inga radikala insattser görs.

Under Lindells tid var ekonomin svag och Hjelm tycks tyvärr fortsätta den negativa trenden med den skillnaden att det
är skolbarn, gamla och sjuka som nu blir de som får bära det tyngsta lasset.

Det behövs en förändring. Föräldrarna i Pauliström visar att det i byarna runt Vetlanda finns både energi och vilja att
jobba hårt för att deras samhällen skall få en framtid. De förstår att framtiden ligger i sina barns trygga uppväxt och de är
beredda att kämpa hårt för sin överlevnad.

Att då mötas av ett kommunstyre som inte prioriterar rätt grupper och saknar förståelse för bygdens överlevnad är
tyvärr ett politiskt missfall av värsta graden.
Det finns lösningar men när kompetensen tryter får vi dras med det tills nästa val. Tyvärr.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home