Sunday, February 15, 2009

Dolt budskap

Junilistan och WetlandaListan tackar för den uppmärksamhet som nuvarande kommunalrådet i Vetlanda visar dessa partier. Nedan kan gå in på GH blog.

Junilistans massinsändare och sällskap.
http://gunillahjelm.blogspot.com/

Återvinning skulle man kanske kunna kalla det när Junilistan skickar samma insändare till många olika tidningar, säger hon. Jag håller med om att det är så i svensk press och centern är inget undantag, men sedan börjar hon försöken att fålla in politiken i ett försök, att föra in främlingsfientlighet mot bättre vetande.
GH behöver inte gå längre än utanför stadsgränsen så känner befolkningen sig som främlingar till kommunalrådets politik. Skolnedläggelser och dylikt

Försök att sprida irrgångar om värdegrunder hos motståndarnas syften ger en besk smak av främlingsfientlighet som endast slår tillbaks mot rycktesspridaren själv.

----------------------------------------------------------------------------------

"Den grupp som Junilistan tillhör i EU-parlamentet IND/DEM vet jag inte så mycket mer om än att de finns på den allra yttersta högerkanten och att även det nationalkonservativa Polska familjeförbundet och det franska högerkonservativa Mouvement pour la France är med i gruppen. I gruppen ingår också United Kingdom Independence Party som skriver så här när det gäller flyktingar och invandring.

We will freeze immigration for five years, speed up deportation of up to a million illegal immigrants by tripling the numbers engaged in deportations, and have ‘no home no visa’ work permits to ease the housing crisis.


posted by Gunilla Hjelm at lördag, februari 14, 2009
----------------------------------------------------------------------------------

För att garantera demokratiska partimedlemmars ärliga syfte och grundläggande syn på människors lika värde har partierna kontrakt där man skriver under med namnteckning att man delar dessa värderingar.

Här nedan kan de som har tvivel hur svenska demokratiska partier värderar människovärdet ta del av information som inte på några punkter är hemligt material.
Informationen hämtas från de politiska partiernas olika hemsidor. Här Junilistans.

"Junilistans grundläggande värderingar utgår från alla människors lika
värde. Junilistan står för demokrati och tar bestämt avstånd från varje form
av rasism, främlingsfientlighet och diskriminering och ställer upp för
individens möjligheter att bestämma över sin egen tillvaro."


Jag ställer också upp på Junilistans politiska plattform som den beskrivs i
Junilistans idéprogram http://www.junilistan.se/?p=1;4 som innebär bland
annat att EU-samarbetet skall begränsas till att gemensamt finna lösningar
på gränsöverskridande miljöproblem, samt att upprätthålla en väl fungerande
inre marknad.

Sören Wibe utnämndes på torsdagen till ordförande för EU Democrats (EUD).
EUD är en samarbetsorganisation som består av Europas EU-kritiska partier
och som arbetar för att reformera unionen. På programmet för EUD finns krav
på en minskad budget för EU, en reformerad jordbrukspolitik, minskad
byråkrati, och ett större utrymme för den nationella suveräniteten.

Detta är de värderingar som jag delar med många moderater och vi, som står för detta synsätt, kan inte sägas att motverka de linjer som drogs upp hos Moderaterna 2001 i Jönköping.

Att likt Maximilien Robespierre sprida någon slags otrevlig underton i det politiska arbetet gagnar inte den öppna debatten. Vi i Junilistan, WetlandaListan och jag hoppas också att Moderaterna delar den synen på öppen och rakryggad politik.

Vad centern i Vetlanda anbelangar så har jag ingen insyn och smygfilmning är heller inget som jag förordar. Vidare om man går in på GH länkar till tex Christoffer Fjellner så kan man se att han hänvisar till att Junilistans bänkgrannar skulle var knäppskallar och ha konstiga åsikter. Med den logiken så är det väldigt många som sitter grannar med SD i Landskrona och därmed skulle det enligt din logik vara samma sorts folk från andra partier tex Centern som delar dessa åsikter.
Vilka sitter bredvid SD i Sävsjö?

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home