Thursday, February 12, 2009

WetlandaListans samhällsbyggnad

På Gunilla Hjelms blogg kan man läsa att hon smygfilmat Rolf Adolfsson utan att denne vetat om det. Har hon smygfilmat fler tjänstemän inom kommunen? Kommer filmen att visas på Saga-biografen?

Nu till något viktigare. Mikael Ekvall har en bra artikel i Höglandsnytt vad beträffar samhällsuppbyggnad. Så här kan vi från WetlandaListan svara honom.

Vi håller fullkomligt med dig i din beskrivning av hur ett samhälle byggt
på solidaritet och rättvisa måste byggas.

Du skriver vidare;
"Ett samhälle präglat av tolerans och respekt för människors olikhet. Ett
samhälle där vi inte bedöms och rangordnas efter till exempel ekonomiska
tillgångar, kön, hudfärg, religion eller sexualitet. Detta gör att det är en
självklarhet för mig att idag ta ställning för de grupper i samhället som
missgynnas, förtrycks eller osynliggörs. Man skall kräva och arbeta för
jämlikhet mellan könen, för bi- och homosexuellas likaberättigande, för
funktionshindrades rättigheter och mot rasism och främlingsfientlighet."

Detta är beskrivingen av hur vi i WetlandaListan ser på samhället.

Nu till det som i dagligt tal kallas för "Kvalitetssäkring".

Hur kommer det sig att inte på någon plats på jorden har detta samhälle
kunnat etablera sig som garant för bestående samhällsbygge?
Hur kommer det sig att denna vilja som genomsyrat mänskligheten i långa
tider inte står emot förfall?
Hur kommer det sig att dessa samhällen som byggdes i denna anda avslutas
med en korrupt maktelit som förtrycker folken.

Vi önskar att du lyckas genomföra det du ger uttryck för och gemensamt
med oss i WetlandaListan genomföra ett solidariskt och jämlikt samhälle.
Vi vet, att det ända hållbara mot förtryckande maktelit är, att låta
beslutsfattandet utgå från grunden dvs dig, mig och våra nära och kära.
Där, kommer makten aldrig att förflyttas bort från oss, varken till
Stockholm eller Bryssel.

Därför har vi i WetlandaListan antagit en värdegrund, med hållbar
utveckling för framtiden.
Välkommen till oss Mikael, så gör vi gemensamt en bättre värld.

"WetlandaListans värdegrund"

"Det kommunala självstyret är inte till för kommunpolitiker, det är inte
ens
till för kommunala tjänstemän.

Det är till för att var och en i sin egen vardag ska ha makt
och inflytande över det som angår oss och finns nära.

För makten vare sig börjar eller slutar vid kommunhusen. Den utgår från
köksborden, utifrån var och ens egna val.

Ett framgångsrikt samhälle, som skapar jobb och tillväxt,
kan bara byggas underifrån."


Annie Nielsen
Janne Åsander
Sven-Åke Ek
Lars-Olof Reinfeldt

WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home