Wednesday, February 11, 2009

Kärnkraft och Barn-leukemi

Ingeli Aalto är numera en frilansande, grävande och mycket potent journalist som vi i Sverige kommer att få se mer av.
Jag lyckades få lite information ang. kärnkraftsdebatten som nu kommer att ta ny fart.

Jag har alltid varit skeptisk till låga doser av strålning som miljöfarlig substans för mänskligheten. Då talar jag om 3G master, kotvågigt blått ljus samt microsubstanser i livsmedel.

Kärnkraften ser jag som en av de renare energimöjligheterna men den måste utvecklas betydligt mer så vi kommer fram till fusionskraften. Problemet är att vi stoppat utvecklingen under mattan pga rädsla och det håller inte. När man läser vad Gunnar Lingren skriver så får man sig onekligen en tankeställare.
Vattenkraften är och förblir det som jag förespråkar och vi har gott om den varan i Sverige. Att slopa kärnkraften och importera luftföroreningar från kol och oljekraftverk är heller ingen framtid.

Nu åter till vad vi bör fästa vår uppmärksamhet när vi går vidare med våra kärnkraftverk i Sverige. Gunnar Lindgren Stockolm har skrivit något som jag gärna vill delge de som nu börjar ropa hej alltför mycket.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan


Gunnar Lindgren anger här några ämnen som kommer ut i luften och vattnet vid kärnkraftsanläggningar;

Några siffror från SSI:

Plutonium-238/Americium-241 Oskarshamn till luft 2003 Block 3 137.000 Bequerel
Polonium-210/Americium-243 Forsmark till luft 2002 Block 2 530.000 - " -
Curium-243/Curium-244 Oskarshamn till luft 2003 Block 3 33.000 - " -

Ovanstående fyra isotoper är alfastrålare av högsta riskklass.


Tritium-3 Ringhals till luft 2004 Block 4 520 000 000 000 Bequerel
Krypton-85 Oskarshamn till luft 1989 100 000 000 000 000 - " -
Kol-14 Forsmark till luft 2002 Block 2 1.200 000 000 000 - " -


"Barncancer runt Barsebäck"

Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset Lund gjorde 1997 en studie ang ”Cancerincidens omkring Barsebäcks kärnkraftverk".


När jag håller föredrag om kärnkraften visar det sig att så gott som ingen åhörare känner till att reaktorerna oavbrutet släpper ut kärnkraftsavfall till luften genom skorstenarna och till vattnet med kylvattnet. Detta beror på att konstruktörerna inte kan hitta en metod att ta vara på flytande och gasformigt avfall, utan man var från början tvingad att släppa ut detta runt kraftverket. I stället tror många att kärnkraften är "ren" vilket är direkt fel.
Det visat sig nu enligt flera utländska undersökningar att risken för att barn som bor runt kärnkraftverk skall drabbas av leukemi ökar ju närmare en anläggning man bor. Detta är inte oväntat.

Denna studie gjordes för cirka tio år sedan och bedömdes då inte ge stöd för ökad förekomst av cancer i församlingar runt Barsebäcksverket.

Men mot bakgrund av de nya fynden i Tyskland, USA och andra länder måste detta resultat omvärderas. Det beror på att det är leukemi hos barn, som nu anses vara den viktiga och känsliga indikatorn och inte cancerförekomst rent generellt.

Om vi nu går in i materialet igen ser vi att just akut leukemi har fler fall än förväntat i flera församlingar och att resultaten är signifikanta:

Kävlinge: 20 fall av kron. lymf. leukemi mot förv. 12,2. (Signifikant)

Barsebäck: 3 fall av akut leukemi mot förv. 0,6 (Signifikant)

Borgeby + Flädie: 11 fall av akut leukemi mot förv. 5,2 (Signifikant)

Flera undersökningar runt om i världen visar nu ökad förekomst av leukemi runt kärnanläggningar – tidigare beräkningsmetoder anses felaktiga

“Cancer vanligare bland barn i närheten av tyska kärnkraftverk"

Fler barn insjuknar i cancer ju närmare en kärnkraftanläggning de bor. Till stor del handlar det om leukemi, säger en alldeles färsk forskarrapport från Tyskland. Någon förklaring till de många cancerfallen ger rapporten inte.

Rapporten har väckt stor uppståndelse i Tyskland, inte minst bland politiker. Den tyska miljöministern Sigmar Gabriel har reagerat försiktigt och vill att undersökningen ska kontrolleras.

In diesen Tagen erscheinen zwei wissenschaftliche Veröffentlichungen über eine neue

Studie des Deutschen Kinderkrebsregisters in Mainz. Das Ergebnis: In Deutschland

findet man einen Zusammenhang zwischen der Nähe der Wohnung zu einem

Kernkraftwerk und der Häufigkeit, mit der Kinder vor ihrem fünften Geburtstag an Krebs und besonders an Leukämie erkranken.


CHILD LEUKEMIA DEATH RATES INCREASE NEAR U.S. NUCLEAR PLANTS
RISES GREATEST NEAR OLDEST PLANTS, DECLINES NEAR CLOSED PLANTS

New York, . Leukemia death rates in U.S. children near nuclear reactors rose sharply (vs. the national trend) in the past two decades, according to a recent study.

The greatest mortality increases occurred near the oldest nuclear plants, while declines were observed near plants that closed permanently in the 1980s and 1990s. The study was published in the most recent issue of the European Journal of Cancer Care.

The study updates an analysis conducted in the late 1980s by the National Cancer Institute (NCI). That analysis, mandated by Senator Edward M. Kennedy (D-MA), is the only attempt federal officials have made to examine cancer rates near U.S. nuclear plants.

U.S. Rep. Edward J. Markey (D-MA), a senior member of the House Energy and Commerce Committee, said

"Nothing is more important to American families than the health of their children. It is critical that we continue to improve our understanding of the causes of child leukemia and learn how this heartbreaking disease be prevented, therefore this study deserves critical consideration."

Actor and advocate Alec Baldwin said

"exposure to ambient levels of radiation near nuclear reactors used by public utilities has long been suspected as a significant contributor to various cancers and other diseases." Baldwin, who has a long-standing interest in radiation health issues, adds "nuclear power is not the clean, efficient energy panacea to which we are presently being reintroduced. It is dirty, poses serious security threats to our country, and is ridiculously expensive. Nukes are still a military technology forced on the American public with a dressed up civilian application."

Study authors were epidemiologist Joseph Mangano MPH MBA, Director of the Radiation and Public Health Project and toxicologist Janette Sherman MD of the Environmental Institute at Western Michigan University. They analyzed leukemia deaths in children age 0-19 in the 67 counties near 51 nuclear power plants starting 1957-1981 (the same counties in the NCI study). About 25 million people live in these 67 counties, and the 51 plants represent nearly half of the U.S. total).

Using mortality statistics from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Mangano and Sherman found that in 1985-2004, the change in local child leukemia mortality (vs. the U.S.) compared to the earliest years of reactor operations were:

An increase of 13.9% near nuclear plants started 1957-1970 (oldest plants)
An increase of 9.4% near nuclear plants started 1971-1981 (newer plants)
A decrease of 5.5% near nuclear plants started 1957-1981 and later shut down
The 13.9% rise near the older plants suggests a potential effect of greater radioactive contamination near aging reactors, while the 5.5% decline near closed reactors suggests a link between less contamination and lower leukemia rates. The large number of child leukemia deaths in the study (1292) makes many of the results statistically significant.

The Mangano/Sherman report follows a 2007 meta-analysis also published in the European Journal of Cancer Care by researchers from the Medical University of South Carolina. That report reviewed 17 medical journal articles on child leukemia rates near reactors, and found that all 17 detected elevated rates. A January 2008 European Journal of Cancer article that found high rates of child leukemia near German reactors from 1980-2003 is believed to be the largest study on the topic (1592 leukemia cases).

The carcinogenic effects of radiation exposure are most severe among infants and children. Leukemia is the type of childhood cancer most closely associated with exposures to toxic agents such as radiation, and has been most frequently studied by scientists. In the U.S., childhood leukemia incidence has risen 28.7% from 1975-2004 according to CDC data, suggesting that more detailed studies on causes are warranted.

The Radiation and Public Health Project is a non profit group of health professionals and scientists based in New York that studies health risks from radioactive exposures to nuclear reactors and weapons tests. RPHP members have published 23 medical journal articles on the topic. A copy of the child leukemia article (PDF or faxed) is available upon request from Mangano and is also availale online by clicking here.


Cancer risk around the nuclear power plants of Trillo and Zorita (Spain).

Silva-Mato A, Viana D, Fernandez-SanMartin MI, Cobos J, Viana M.

Department of Sanitary and Socio-Medical Sciences, Area of Preventive Medicine

and Public Health, Biostatistics and Epidemiology Units, University of Alcala,

Madrid, Spain. Guadalajara University Hospital, Guadalajara, Spain.


Aim: To investigate the association between cancer risk and proximity of place

of residence to the Guadalajara nuclear power plants: Trillo and Zorita.

METHODS: Case-control study. Cases were patients admitted with cancer and

controls were non-tumorous patients, both admitted to Guadalajara Hospital

(period 1988-99). Exposure factor: place of residence (areas within 10, 20, and

30 km of each plant). Odds ratios (ORs) of those areas closest to the plants

were calculated with respect to those furthest away; a linear trend analysis was

also performed. RESULTS: In the extreme areas in the vicinity of Trillo, an OR

of 1.71 was obtained (95% CI 1.15 to 2.53), increasing in magnitude in the

subgroup of more radioinducible tumours and in the period considered as

post-latency (1997-99). Risk increased linearly with proximity to the two

plants, significantly in Trillo (p < 0.01) but not in Zorita (p = 0.19).

CONCLUSIONS: There is an association between proximity of residence to Trillo

and cancer risk, although the limitations of the study should be kept in mind

when interpreting the possible causal relation.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home