Saturday, February 07, 2009

Kommunal demokrati?

Man blir inte annat än förvånad när Jan-Erik Josefsson och Sven Toll finner det anmärkningsvärt att kommunledningen inte får ta del av synpunkter i den utsträckning
de kommit in till " Synpunkt Vetlanda "

Kommundelsrådet som är denna länk har år efter år framfört befolkningens synpunkter och det kommunledningen då gjort är att lägga detta till handlingarna.

-Vi vill ha reda på vilka faktiska synpunkter och klagomål som kommit in.
-Det behöver vi för att gå vidare, menade Jan-Erik Josefsson.

Jag tycker detta är ynkligt. Det är som dom kastar sten i glashus.
Ni bryr er ju inte ens om att ta folket på allvar i vanliga fall.

Arbetsgrupperna i Skede och Pauliström framför verkligen synpunkter som kommunledningen borde ta till sig.

Att smyga och smussla med snabba beslut är väl knappast att föredra även för Jan-Erik Josefsson. Det är troligt att skolskjuts kalkylerna inte går Hjelmen och skolnedläggarna i händerna utan blir betydligt dyrare.

Jag önskar att så många barn och föräldrar som möjligt kommer att infinna sig i Kommunfullmäktige när beslutet om nedläggning skall tas.
Då kommer jag att be kommunalrådet att se dessa barn i ögonen och att hon ska säga;

"Jag bryr mig inte om er och era argument. Jag lägger ner er skola och ni ska få en längre och otryggare skolgång framöver med mera restid."

Jag anvisade lösning men fullmäktige tog sitt beslut.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home