Saturday, February 14, 2009

Parti tillhörighet

Det snurrar mail runt vad som gäller mitt sätt att se på och agera i partimoraliska och tillhörighetsfrågor. Hjelmen ojar sig och fd centerpartisten Lars-Anders Eriksson numera moderat har problem. Stackars satar. Det är väl på tiden att de får klart för sig hur det står till så de kan gå vidare med sina egna politiska gärningar.

Här följer mailsvar till Jack som drog igång hela debatten. Finns intresse att ta del av ursprungs mailväxlingen tror jag att ni får tillgång om ni mailar Jack.
jack.andreen@telia.com


Hej Jack och ärade debattörer,

WelandaListan är mycket riktigt ett tvärpolitiskt parti som har som sin huvudlinje att verka för samtliga innevånare i Vetlanda oavsett var de bor eller hur deras livssituation ser ut.

Det finns en passus i varje parti och det är när man verkar mot partiets ursprungliga syften och verksamhet så kan man inte sägas uppbära ett moraliskt och juridiskt medlemskap.

Verksamhet mot denna partiets ideologi är inte förenligt med stadgarna hos WetlandaListan.

Moderaterna har en ideologi som antagits och gäller från idéprogrammet 2001 Jönköping.
Jag har ställt upp på detta och inte avvikit från denna linje vare sig före, under eller efter valet.

Moderaterna har som parti svikit sina ideal och ideologi och tillika är de så fega att inte inbjuda valda lokala styrelsemedlemmen tillika vice ordförande i lokala föreningen till ordinarie årsmöte. Då hade det funnits tillfälle att göra klargöranden.

Moderaterna har en klar hembygdsvänlig ideologi och den stämmer väl in i min syn på WetlandaListans politik.
Numera säljer Moderaterna ut Sverige till beslutsfattarna i Bryssel och detta är ej i linje med moderaternas grundideologi.

Junilistan är ett nationellt parti som också följer en linje som vill säkra att besluten tas på lägsta och närmaste nivå sett utifrån din vardagssituation dvs här i Vetlanda vad mig anbelangar och därför finns det heller inga skiljelinjer i moraliskt eller juriskt hänsyn mellan Junilistan och WetlandaListan.

Moderaternas ursprung, Junilistans syfte och WetlandaListans linje är och förblir att motverka onödig byråkrati och att allmänna medel ska användas på bästa sätt för skattebetalarnas väl. Samtliga är emot myndighetsförtryck och att maktelitens belut ligger långt från vardagsmänniskan.

De politiker som avviker från denna linje kan ej sägas verka för dessa partiers bästa.

Vad center står för och agerar vill jag å Gunilla Hjelms vägnar inte kommentera.
Så lågt sjunker vi inte i WetlandaListan men det blir nog ett sjunkande skepp vi får ta över efter nästa val och jag hoppas att dom försöker köra Lindells linje och inte vågar ta beslut för då kanske dom gör minst skada.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

2 Comments:

Blogger Gunilla Hjelm said...

Du har uppenbarligen väldigt svårt att hålla dig till sanningen.

Gunilla har smygfilmat...
Nej, den som var med vid intervjun spelade in det som sas med sin mp3-spelare. Jag satt inte med vid intervjun, jag har senare lyssnat till ljudinspelningen.

Kommunalrådet äskar mer i lön...
Det har jag aldrig gjort. Personal och organisationsutskottet behandlar frågan och jag är överhuvudtaget inte inblandad i den processen.

Som vanligt bara lögner och jag skulle gärna vilja veta varför du inte kan hålla dig till sanningen.

"Hjelmen" kallar du mig nedlåtande och "stackars sate".

Jag vill återigen markera att det inte är okej med den typen av personliga påhopp.

Jag diskuterar gärna sakfrågor men accepterar inte dina nedlåtande kommentarer och dina lögner.

5:55 AM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej Gunilla,
Jag ser det mer som kärvänligt att kalla dig Hjelmen, mera som ett smeknamn, men vill du inte detta så ska jag vara korrekt fortsättningsvis och antingen använda Gunilla Hjelm eller G.H.
TV gör inspelningen och ni gör likaledes förmodade jag men ni smyginspelade Kommunchefen utan dennes vetskap oavsett vad ni hade för hjälpmedel.
Att det är så besvärligt att bry sig om mina politiska ställningstaganden och partitillhörighet att ni måste hålla på hit och dit med mailskick och annat bloggande gör mer att jag tycker synd om er. Därav uttrycket stackars satar.
Kommunalråd är en tuff uppgift och det kräver en bra lön som kompensation för allt slit.
Hälsningar
L-O

10:56 AM  

Post a Comment

<< Home