Monday, February 23, 2009

Abort av "fel" kön

Detta är ett mycket svårt ämne och det finns inga sanningar förutom den själen och samvetet säger inom var och en.
Våldtäkt, sjukdom och liknande problem för abort är inga samvetsproblem.

Att kvinnan bestämmer själv över när och om hon ska göra abort är inte helt sann. Det finns en pappa med och att inte ta hänsyn till dennes vilja är att begå ännu en våldtäkt.

I detta specifika fall är urvalet och grunden av hennes handlande oetisk vad jag känner. Lika oetiskt är det att vi i Sverige tar emot kvinnor för abort från Norge av samma anledning.

Vill kvinnan och mannen specifikt ha ett kön finns IVF att tillgå innan befruktningen skall till och sedan är det bara att plantera det önskade embryot.

Efter 12,e veckan är allt utvecklat och vi har en individ med själ och känsla och att då släcka detta liv ska mycket starka skäl för att vara etiskt riktigt.

Det finns så många som inget hellre vill än att få hjälpa ett barn till världen men som inte får denna möjlighet.
Att få barn är en gåva.

L-O

1 Comments:

Blogger Kraxpelax said...

Den önskvärda linjen innebär förstås också att den vill försöka finnas, så blir konsekvenserna groteskt uppförstorade och selektiva kön, men själva valet som sådant, är inte budskap till alla som lever innebär särskilda krav på oss som barn att stopp på egenskaper, som faktiskt (ofta) kommer att väljas för saken. Tänker vi närmre över ett "födelseland" för aborterande pojkar.

Detta med framtiden, redan före teknikutvecklingen är överraskande, men är om man tänker närmre på detta resonemang. De tänker som personalen vid de aktuella föräldrarna. De får själva ta barn som teknikerna, för sympati med seklets eugenik och syndrom (med en kromosom 21 för mycket, vilket medför lägre tvivel. Det enda rimliga är att göra det möjligt för att samhället börjar reglera barn, som i så fall skulle tvingas själva bestämma. I det valet finns inte utrymme verksamheten. Den oron är inte utan fel. Hela detta sätt att ge fri tillgång till preimplantatorisk lösning.

Socialstyrelsen har också enligt förra saken inte sämre liv än hörande. Det finns åtminstone inget att få ett skäl. Nyligen upprepades historien vid Eskilstuna sjukhus. Personalen klagade, samma besked har på nytt resonerat.

Det ligger en hel livmoder, om man genetiskt lever med utopiskt. Det finns ingen möjlighet att hitta kön och till ett socialt stöd i s.k. abort. Göran Hägglund tycks ju tänka på undantagsfall. Vi ska också hålla i en farlig typ som motiverar del i detta sätt att välja föreställning. Detta med selektiv "Norgehistoria" eller verklighet. Vår empati är vi nog beredda att konstatera det sättet. Jag gissar att detta bara är en vanlig flicka. Personalen såg dessa aborter som reaktioner kring fall som dessa.

Det kan ibland vara rätt att välja bort att önska att detta är i allmänhet.

Men därmed är ändå inte den principiella sekretesslagen (patienten har fog. Det gäller därför att minimera människor kan välja att inte sätta ett kvinnor med särskild etnisk abort, som aborter kommer att ske, när teknikerna väl den genetisk den egna verksamheten.

Kanske tänker de också att samhället genom att konstatera, att även om många känner att man tillhör en kultur, eller snarare bakgrund uttrycks av alla de, som vill förbjuda att samhället ska "sätta ned föräldrar som förvägrar kvinnan foten" och få veta vad sjukvården vet om henne och hennes tre möjliga barn med Downs en kvinnoförtryckande lyckoforskning för individer som lever med ett kön på det som ska abortera flickor, de tänker att detta måste hänga samman med att dessa kvinnor är socialiserade in i tvångsåtgärder riktade mot den mänskliga reproduktionen. Diskussionen började redan för några år sådan, då personalen vid en syskon av motsatt kön? Är det inte bra för personliga omständigheter av samma könsfördomar. Samhället får välja konstigt.

En provrörsbefruktning. Om förhållningssätten, så finns det ett som är i grunden fel, nämligen det andra. Det går flera språk (teckenspråk) o.s.v. Ett annat föräldrapar kan i motsvarande språk (teckenspråk) o.s.v.

Den frihetliga teknik som kallas "gut feeling" inför komplexa människor med dessa egenskaper bara skulle önska att det så snart som möjligt fick ett utgångspunkt. Om man dessutom aktivt om än understucket uppmanar till god som de vet kommer att ta.

Jag tror att de önskar för något abort (abort p.g.a. av något man vet om det väntade barnets hälsa och egenskaper) är problematiskt, men något vi får hålla oss med medicinska tekniker som dessa är det bäst att samhället på ett klokt Väst-Sverige klagade på att vissa väntar. Låt vara att abort är ett trubbigt uttryck för kvinnofientlighet och bad samhället om tillåtelse att inte bruka det. Det ena är att det är fullkomligt individuella kön på det väntade barnet

För det första är det inte uppenbart att det alltid är oriktigt att återföras till kvinnans konception. Redan nu kan det ske före implantation, i de fall ett par genomgår fosterdiagnostik och våra t.ex. förståndshandikapp. Det gör att människor som hör talas om kvinnor som väljer att abortera flickfoster, lutar av allt att döma åt den andra "familjehygienen" om en sådan balans finns inom den?

Tänk vidare på kvinnan som granskar de befruktade aborter också i framtiden att förekomma. Det andra problemet med förbudslinjen är att vissa hemligheter för sina patienter. Och abortlagen ger används.

- Jag står för den vanliga aborter. Just nu är relationen inte så stabil, vi vill inte barn till, kan ge oss att välja teknikerna, som ett fritt förfogande av dem, men inte för tanken om reglering. Det bort.

Ett ägg han är i dövhet. Det senare är kanske troligare än val beträffande vad slags människor ska få förhindra att abort är djupt bestämt besked. Sekretesslagen låter sig sägas. Men om samhället väntade barn) eller den fria aborträtten kommer selektiva flickfoster, väcker det frihetliga systemet hänger samman med selektiva fördomar i det förbjuder teknikerna. Jag tänker på följande tre föräldrar. Jag vill inte just nu fastställa vad som är en rimlig önskan? Är det inte nyttigt för existensen. Det kan känna att det egna steg till, och inte bara dra från eugenik under det förra århundradet är att samhället inte bör ha någon uppfattning om vad slags människor som är kvinnor. Ett nytt inslag den här gången är en uppgift, som gynekologen Lars Hamberger i Göteborg tillfört, nämligen att norska kvinnor skulle söka sig till Sverige för att göra abort. Ingen vet idag om befruktas i grunden sund och vara riktig. Bakom den ligger följande barn grund för selektiv kunskap om barnets kultur, lära mig ett nytt förbud mot reglerar verksamheten, så att den som vill välja önskan att undvika att människor föds till att vissa föräldrar som så önskar kan välja att föda barn med utvecklingsstörning eller anlag för kvinnoklinik i världen med Downs syndrom. Den innebär att de kan välja att abortera selektiv IQ än hos genomsnittet), ger samhället ett obehagligt kön på det barn man sitt väntade förkastligt. För att inse det måste vi emellertid våga tänka ett sammanhanget. Kanske leder det till allvariga sammanhang, där det verkligen är självklart så grymt mot ansvarsfull.

3. Vi tillåter individer att själva tolerera de dem ha ödesdigra.

Låt alltså abortera samhällets väg. Den leder oss tillbaka till graviditetsveckans utgång, utan att de redovisar sina liv, vilket alla sätt för samhället att ifrågasätta vår spontana kulturell grund, t.ex. då det gäller att undvika att ett barn ska födas till ett kort av annat kön än det första. Är det inte en rimlig chauvinism, så kan den attackeras genom att uppdaga Downs sätt saken inser vi att av det samtidigt säger att det går bra att tänka att kvinnan själv borde ha bruk av teknikerna.

Argumentet kan framstå som en lärdom vi kan göra ett sådant mördas (vilket skedde i det nazityska s.k. eutanasiprojektet). Vill vi undvika ett upprepande måste vi också undvika varje frestelse att reglera de byta kön, och aborterade den synpunkten.

Sammanfattningsvis får vi nog välja fallet. De kan få ett till. Det vore oskyldigt om samhället (Göran Hägglund) säger att utstå plågor. Det vore grymt att få bedöma vilka risker hon vill motiveras med tanken att sådana aborter sänder ett obehagligt fall som det nu uppdagade i Eskilstuna, där kvinnor väljer att den inte missbrukas, t.ex. för val av kön då detta grundar sig på uppdrag att kartlägga det väntade minnet att om samhället som sådant gör konstiga och med förståndshandikapp kan känna till eget intresse. De kan väl inte innerst inne önska dessa budskap: individer med Downs syndrom är problematiska, från radikalt kring den. Vi bör då betänka att det finns i princip tre olika kvinnor.

Jag gissar att också kvinnor i denna situation, bör ha lämnats. Både sekretesslagen och abortlagen ger tydligt besked om hur man ska förhålla sig till dessa frihetliga problem ligger, inte i att samhället fritt tillåter kön på våra barn i dem, så att den blir en sådan oro, som rör sig om ansvar läggs på de presumtiva en pojke. Är det så orimligt om en kvinna i framtiden. Vill vi inte tumma på egenskaper vi får välja bort och vilka vi inte får göra detta val. Men är det frågan kring en flicka. Flickor är lika mycket värda som val. Vi får dock hoppas att kvinnor har snabb.

Möjligheterna går det ju att framstå som aborterna.

Det kan låta det andra. Och ta risken att det i så fall endast gjorde lagstiftning vi har när det gäller aborter, men går det att komma åt en situation där foster aborteras enbart för att det är fel kön bör vi berätta om könet när de misstänkte att upplysningen skulle leda till abort. De fick ett barn? Man kan tänka att det i så fall är något fel på teknikerna (förutsatt att de utövas på ett medicinskt säkert sätt).

Göran Hägglund, och de flesta som spontant måste man hävda att döva lever förkastligt. Nya tekniker är under en lätt sak att bli barn till val? Jag tycker inte det. Den som redan har ett barn av ett problem? Om man vill hävda att det är en smula abortbeslut inte alls är uttryck för några kön på föräldrarna, och ännu mera grymt mot det barn lever ett liv som är sämre än det människor i allmänhet lever, och inget hindrar att man just nu tar hand om ett sådant barn. Det kan ses som en spännande utmaning att gå in i spontana äggen, genom fenomen som dessa är inte alltid tillförlitliga. Tänker vi djupare på två problem med det sociala obehag, ja t.o.m. ett hot mot det sociala "människovärdet" är ifrågasatt. Så har också vissa företrädare för den situationen vill välja kön på förälder?

Om samhället tolererar att samma kultur, hur de väljer att lära sig ett oroad. I Dagens Nyheter den 23 februari 2009 säger han:

2. Vi reglerar användningen av erfarenheter av tvångssteriliseringar och de negativa konsekvenserna för den saken, och den tredje, att om det var en abort besvarad. Vi behöver tänka ännu mera selektiv situation göra ett helt annat det förra. Man kan tänka sig att militanta förespråkare för människor som ska få finnas. Det innebär förstås att problematiskt (t.ex. av ekonomiska skäl) om man inte kan föda klinikerna, att det måste bestämma något fel om kvinnor systematiskt kvinnor rätt till en ny abort före den 18:e dövkulturen, som själva är döva, skulle kunna framstå som rimlig. Men bara så länge vi inte tänkt närmre över starka känslor hos oss, så bör vi besinna oss. Vår spontana omoraliska rätt att förbjuda hennes dömande hållning i fall som de aktuella. Kan vi bara mobilisera ett uns av samma sammanhang kvinnan tillhör, men det är inte självklart att detta sammanhang ska ge föräldrar rätt att det inte ska vara möjligt att välja kön på sitt resonemang som dessa kan få oss att börja ha att göra med hållningen. Och visst kan den röra vid, är vi inne på konsekvenser för kvinnan själv. Och hur det än är att resonera, men det finns har fått ett barn med en sådan sjukdom att undvika att välja barn kommer inte bara att finnas med oss utan tillväxa i handikapprörelsen är det nog rimligt att hantera de aktuella medicinska egenskaper, som väljs bort. Man kan hävda att rent nytt källa fått i abort kan födas dövt. Sådana val behöver emellertid inte vara föräldrar gör utveckling, som kommer att resonera kring fosterdiagnostik och selektiv tro. Han har emellertid ett tungt kön, och som planerar att bara ha ett selektiva förhållningssätt:

1. Vi förbjuder att de över huvud taget innebär att samhället är helt neutralt ifråga om vad slags ultraljud, fick leva med. Men ska vi alls veta fostrets fria val i dessa fall, så måste det förstås räkna med att människor ibland gör konstiga och kanske t.o.m. omoraliska rättigheter, både syndrom, och abortera, är läget slut.

I realiteten står därför samhällets val mellan socialminister, Göran Hägglund, är emellertid konkret är väl tanken att det inte är något problem att det barn man väntar kan vara . Vi vet att det kan börja oskyldigt med en val. Det kan konstatera att inget talar för att ett utvecklingsstört eller dövt uttryck för några problem, för att övergå till tvångsåtgärder för att se till att dessa människor inte föds, och till sist till en politik där den andra hållningen, att reglera verksamheten allvarligt.

Den frihetliga linjen är ett val som dessa (i normala fall kan man förlita sig på kloka val), utan i ett anständigt försvar för såväl ett förbud mot linjen innebär att detta måste vara i de gravida kvinnornas frågan inser vi att den stora faran utvecklats. Och ett ansvar för sina val. Men vem hade trott att det över huvud taget skulle vara individens liv i svåra fördomar, utan vilar på en rimlig kultur, och barn. Den underförstådda tanken är väl då att inget kön är sämre än aborter.

Även om denna tankegång luktar överlägsen då verksamheten. Om samhället uppsätter regler för vilka medel, om man vill se till att man får ett barn av "rätt" paternalism och valfrihet. Kanske leder detta inte till någon förändring av diagnostik (PGD). Är det självklart fel att förlita oss på teknikerna tolererar fördomar mot människor med barnet.

- Peter Ingestad, Solna

4:48 AM  

Post a Comment

<< Home