Thursday, February 26, 2009

Genomtänkta beslut?

Jag tycker det är svårt att inte få handlingar innan mötet som det skall fattas belut om i Vård och Omsorg.
I dag hände det igen och den här gången var det ett svar till Länsstyrelsen som har gjort en tillsyn ang förändringen av särskilt boenden i Vetlanda till seniorboenden.

På den korta tid som gavs blev jag lite konfunderad över när och vilken information som hade getts enligt förslaget till svar. Eftersom det inte justerats något protokoll så går jag inte in på sakfrågan utan själva sättet att köra över möjligheten att tänka över beslut innan de fattas.

Helgjouren i Vetlanda, Nässjö och Tranås skall stängas och det är delegerat beslut till Sjukhusdirektören i Höglandets sjukvårds område.

Patienterna hänvisas till Eksjö som kommer att få en överbelastning helgtid med betydligt längre väntetider. Längre restider och ökade svårigheter att få vård i tid kommer att drabba många patienter.

Fredagar och måndagar kommer det även att bli överbelastning på vårdcentralerna i Vetlanda, Nässjö och Tranås.
De äldre från särskilt boende och andra kommunala boenden kommer inte att få möjlighet att ta sig med assistans till Eksjö. Det saknas resurser och personal.

Pensionärsorganisationerna protesterar och jag tycker att landstinget bör ta ett nytt beslut som ser vilka negativa konsekvenser som drabbar vården, medborgarna och miljön. Det blir ju betydligt mer tid och resor för länets innevånare som spär på utsläppen från bilarna.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home