Saturday, April 11, 2009

Vad vill Junilistan

Vad vill Junilistan?

Junilistans vill ha ett modernt Sverige som står kvar i EU, men samtidigt
ett Sverige som inte ger
upp sin politiska självständighet.

Det finns två helt olika utvecklingsvägar för Europa.

Den ena är att omvandla kontinenten till en stormakt, ett Europas förenta
stater, med egen
president, armé, en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och en likriktad
ekonomisk politik.

Det är den vägen som beträds, och det slutmålet som hägrar i det nuvarande
EU-samarbetet.

Om EU fortsätter att utvecklas som hittills, degraderas de enskilda
nationerna till delstater
inom ramen för en europeisk stormakt.

Junilistan anser inte att ett Europas förenta stater är ett önskvärt projekt
vare sig för Europa eller
för den övriga världen. Vårt alternativ är ett Europa byggt på demokratiska,
självständiga och fredligt
samarbetande stater. Ett sådant Europa tror vi bäst gagnar både de enskilda
människorna, fred och
ekonomiskt välstånd. Med den inriktningen blir det lättare att utöka antalet
medlemsstater utan besvärliga
förhandlingar.

De enskilda länderna har där möjlighet att välja egna lösningar på politiska
problem, lösningar som
är anpassade till de värderingar och den kultur som präglar landet i fråga.
Den politiska mångfald som detta leder till befrämjar ekonomisk, politisk
och social utveckling på
hela kontinenten.

Vi går in i den politiska kampen om EU:s framtid med ledstjärnan att vi vill
förhindra att den politiska
makten kontinuerligt förskjuts från Sverige till Bryssel. Detta är vår
politiska kompass.

Vi ser stora risker för att den nuvarande utvecklingen leder till en
förstelnad byråkratisk koloss som hindrar
kreativitet och tillväxt och till ett förstelnat demokratiskt system där de
politiska besluten i praktiken både
utformas och fattas över huvudet på medborgarna. I förlängningen av denna
historiska process ser vi stora risker
för ineffektivitet, sjunkande politisk legitimitet och växande interna
konflikter.

Vi anser att på svenskt territorium ska gälla de lagar och avtal som vuxit
fram i demokratisk ordning i Sverige.
Regelverken ska inte påtvingas uppifrån mot svenska folkets vilja och
svenska demokratiska beslut ska inte
kunna köras över av politiserande EG-domare i Luxemburg.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

2 Comments:

Blogger JeGa said...

Hej LO Reinfeldt;
Detta verkar bra strategi, från JL;
Men, Men hur har du tänkt att JL skall bli den som i EU valet kommer att påverka i denna riktning.
För att JL skall erhålla denna möjlighet så måste JL ensamt uppnå en majoritet i EU valet. Det kommer inte att räcka med ca 14% som man fick i förra EU valet.DÄRFÖR att när det gäller de övriga partierna ur sveriges riksdag kommer inte att tollerera några som helst överlöpare (partipiskan kommer att vina så att det kommer att kännas), det enda som JL kommer att kunna påverka är marginellt i kanten.

f.d JL.

5:25 AM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej JeGa,
Bra att det finns sådana som dig som tänker till.
De styrande i Sverige vill inte ha en öppen debatt om EUs framtid.
De vill föra svenska folket bakom ljuset och tysta ner hela valrörelsen.
Pressen uppmärksammar hur dåligt intresset är och försöker förstärka denna inriktning.
Det hela liknar grodan som får ligga i vatten som långsamt hettas upp och till slut blir den kokt.
Det samma förhåller det sig med EU kolossen. Bryssel vill inte upplysa om kunskap till folkomröstningar och de vill med alla medel få makt och pengar till EU-borgen. Där är demokratin ett minne blott som fanns i de tidigare medlemsstaterna.
Vad du, jag, och de som förstår varåt det barkar hän, måste få ut sanningen innan det är för sent.
Tidningarna verkar väldigt jumma att ta in insändare om EU-valet.
Så broder , gör en god gärning. Upplys så många som möjligt, och det är inte hur folk röstar utan vetskapen om vad de ska rösta för eller emot som är viktigast!
Hälsningar
L-O

8:14 AM  

Post a Comment

<< Home