Thursday, April 09, 2009

Tänkvärt skämt?

Sätt dom gamla i fängelse.

Töm fängelserna och långvårdsavdelningarna. Låt åldringarna bo i
fängelserna, där de får tillsyn och omvårdnad hela dygnet, raster,
utflykter, terapi och betalt jobb.
Dom serveras näringsriktig kost, som kostar tio gånger mer än den mat våra
skolbarn får i skolan. Det finns TV på rummet, sex-rum och framförallt är
allting gratis. Inget dras på pensionen.

Låt fångarna i stället inta långvårdsplatserna.

Kl. 16.00 dras persiennerna ned för natten. Dom får bo två eller fyra
personer i varje rum.
Inga gemensamhetsutrymmen, indragen efterrätt. Vill dom ha kaffe får dom
betala detta med egna medel. Hyran dras på deras blivande pension. Vid
rymning fördubblas strafftiden. På detta vis kommer Sverige att inom kort
halvera antalet fångar.
För vem vill göra något brottsligt och riskera en sådan behandling?

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home