Saturday, April 18, 2009

Jorden vi ärvde

Lars-Håkan Halldin skriver;

Jordbruket och skogen spelar en viktig roll i hur
klimatet skall utvecklas. Mitt politiska ide är att all skogsmark och
åkermark skall vara i produktion. Då skapar vi biomassa som absorberar
koldioxid utsläppen. Läs mitt länspolitiska program för Jönköpings Jordbruk i
min blog maktentillfolket.bloggagratis.se

Som svar på detta skriver jag på L-H facebook;

Jordbrukspolitiken är något som varje land som har bäst kännedom om miljön
där, skall sköta.
I ett EU riskerar en bra förd svensk politik att stryka på foten för andra
intressen som ej kanske gagnar Sverige och dess innevånare.

Allemansrätten är något som vi skall värna om och det gäller att kämpa på
nytt om befolkningen röstar bort vår möjlighet att bestämma över det
fädernesland som vi en gång fått ärva.
Vi har en skyldighet att lämna det till våra barn i minst lika gott skick
som vi övertog det.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home