Tuesday, May 05, 2009

Oredigerat svar till Urban P, VP 30 April

Jag förstår om du tycker det är tråkigt att förmögenheter har minskat i
värde. Jag förstår att du tycker det är jobbigt att du inte för lika mycket
för kronan på semestern.

Försvagningen av kronan har pågått i decennier. Tänk vad vi kände oss rika

sextiotalet när vi åkte till medelhavet på semester. Detta var långt innan
Euron över huvud taget var påtänkt.

Kronkursen är omvärldens betyg på hur regeringen sköter landets ekonomi.
Visst känns det fattigare, men vi har en stor fördel av låg kronkurs
gentemot
utlandet. Vi blir ett uppskattat turistland där människor kommer hit med
pengar som ger många arbetstillfällen.

Våra varor blir lättare att sälja i omvärlden eftersom vi är starkt beroende
av export för att öka sysselsättningen. 62 % av vår handel sker utanför EU.
Länder som knutits till Euron är låsta av för höga kostnader och ett system
där krisen, arbetslösheten och konkurserna ökar mycket snabbare än i
Sverige.
Ta Finland som inte får avkastning för sin skogsindustri. De flyttar över
arbetstillfällen till Sverige.

Vi måste låta egoismen om pengarna stå tillbaka för att vi snabbare ska få
igång hjulen. Det är många som får gå från hus och hem i arbetslöshetens
spår.

Vi behöver möta de stora pensionsavgångarna av fyrtiotalister med en
invandring anpassad efter svenska förhållanden.
Är vi trygga i vår roll som nation har vi lättare att ta emot människor från
andra kulturer. Vi behöver bli fler för att klara välfärden i framtiden.

EU är en stor administrativ koloss där fusket och korruptionen är utbredd.
Det är så lätt som politiker att göra av med andras pengar. Vi behöver en
bättre moral överlag i politiken.
Läs om de 100 största bedrägerierna inom EU på min hemsida
( www.reinfeldt.org ).
Det behövs mod och öppenhet av politiker för att ta itu med myglet inom
lykta dörrar.

Vi behöver bara gå till vår egen kommun för att förstå att det behövs nya
krafter. Gång på gång uppdagas oegentligheter där barn fått fara illa.

Junilistan står för ett utvidgat EU där man kommer överens i de stora
frågorna och respekterar varje lands rätt att besluta i det frågor som står
människorna varmast om hjärtat.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan / WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home