Tuesday, April 21, 2009

Rättsinstansen EU

EU handlar för Junilistan om samarbete. EUs största uppgift är att värna
medborgarnas frihet, säkerhet, rättvisa samt de medborgerliga rättigheterna.
Vi kan alla ställa upp på att mycket av det rättsliga samarbetet handlar om
utbyte av information. Vi behöver även ha ett operativt samarbete mellan
medlemsländernas rättsvårdande myndigheter, tex. i fotbolls huliganism,
narkotika, prostitution och kriminalitet på nätet.

Men ni glömmer EUs inre kriminalitet. Det krävs även där krafttag mot
korruption och bedrägerier.

Det finns en rad uppmärksammade fall av korruption och bedrägerier inom EU.
EU:s revisorer (Europeiska revisionsrätten) har till exempel konstaterat att
av de 42 000 miljoner euro som 2007 godkändes för EU:s regionalpolitik
(sammanhållningspolitik) borde 4 600 miljoner (alltså cirka 50 miljarder
kronor) aldrig ha betalats ut, på grund av förfalskade fakturor och
lönehandlingar med mera. De felaktiga utbetalningarna för regionalpolitiken
för enbart år 2007 motsvarar de sammanlagda utgifterna för hälsovård,
sjukvård och social omsorg i Sverige varje år.

Junilistan är ledande i kampen mot fusk och bedrägerier i EU-systemet. Vi
har under denna mandatperiod bland annat ansvarat för EU-parlamentets
genomgång av om ett antal EU-institutioner ska beviljas ansvarsfrihet eller
inte.

Junilistan har begärt omröstningar med namnupprop vid de slutomröstningar
som har genomförts i EU-parlamentet under år 2008. Vi har gjort det för att
ledamöternas ställningstaganden ska registreras i protokollet så att ansvar
kan utkrävas. Resultatet har vi sammanställt i en ny rapport. Sammanlagt
handlar det om 535 slutomröstningar under år 2008. Vi har inte valt bort
några politiska frågor.Resultatet av vår granskning är glasklart - de borgerliga partierna och (S)
röstar lika i EU-parlamentet. I 97 procent av alla slutomröstningar är
konservativa, liberala och socialdemokratiska ledamöter i stort sett
överens. Detta är bra att känna till för väljarna inför EU-valet, särskilt
om man är EU-kritiskt sinnad.Helena Bouveng från Vetlanda är en av moderaternas kandidater inför
EU-valet. Hur kommer du att rösta i Bryssel om du blir EU-parlamentariker,
Bouveng? Vilka frågor ska EU styra över och vad ska avgöras på nationell
eller lokal nivå? Ser du det som ett problem att Moderaterna och
Socialdemokraterna gör gemensam sak i Bryssel och röstar ja till att EU ska
få mer makt och pengar?Junilistan är det EU-kritiska alternativet. Vi tar väljarnas förtroende på
allvar. Vi vill att EU ska arbeta med ett fåtal frågor, främst
gränsöverskridande miljöproblem och att göra det enkelt att resa, handla och
studera i Europa. Vi samlar Sveriges EU-kritiker - från höger till vänster.
Vi agerar dessutom "vakthund" i EU-parlamentet och ser till så att
medborgarna är medvetna om hur de folkvalda röstar i Bryssel och Strasbourg.Lars-Olof Reinfeldt

Junilistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home