Wednesday, April 29, 2009

Sverige en demokrati

Varje politiker kommer till en punkt där man börjar reflektera över vad som
är den egentliga drivkraften till sitt engagemang hoppas jag.
Är man politiskt aktiv för det man tror på eller är man det för maktens
tjusning?
Är man det för allas bästa eller är det särintressen och det egna jaget som
står i centrum?

Det fanns en tid då kronan var stark, folket valde företrädare i riksdagen
som stiftade lagar och valde en regering för att styra Sverige efter de
förutsättningar som bäst passade här.
Tills en dag då några började skymta grönare gräs och större makt längre ut.
EU var lösningen, samarbete och fred var goda föresattser för mer och
större kaka.

Men det kostade. Avgifter och skatter som skulle säkerställa en demokratisk
institution ökade. Viljan att styra länderna till mer och bättre
kompromisser växte sig starkare.
Maktens män visste bäst, de förstod bäst och de kunde avgöra vad som alla
länder tjänade på. Folkomröstningar och demokrati där människorna visste
vilka som styrde och hur besluten fattades
blev bara onödigt komplicerat och krångligt.

Det krävs mod att våga stå upp för de grundläggande demokratiska
värderingarna. Där folket kan kräva ansvar av de styrandes politik. Det
krävs mod att våga ta steget från blockpolitiken och den fasta
höger vänsterskalan och värdera allas rätt till en rösts lika värde. Det
krävs mod att förena folkets rätt att välja företrädare som bäst lämpar sig
för den kultur och det land vi bor i.

Ytterst är EU-valet en fråga om heder, oberoende och frihet. Samarbete och
gemensamma lösningar står inte i motsatts till kulturell och nationell
tillhörighet. En trygg och harmonisk människa
har lättare för att vara tolerant mot andra folkslag och andra kulturer.
Ett starkt och demokratiskt Sverige är den största säkerheten för framgång
både för EU och andra länder i Europa.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home