Thursday, August 26, 2010

Onödig 2 miljoners förlust per månad i Vård och Omsorg

Eftersom beslutet är fattat i dagens nämndsammanträde men att protokollet inte är justerat kommer jag inte att delge själva beslutet men det kommer fram förr eller senare.

Förvaltningen hade ett förslag med två punkter som de ville ha stöd för, och ville därför lyfta det i nämnden.
Alla nödvändiga politiska beslut är tagna sedan tidigare så det är igentligen bara en formsak att verkställa.

Oppositionen är på samma linje som mig och förvasltningen. En fördröjning leder bara till 2 miljoner onödig förlust varje månad i ett antal månader framåt. Pengar som kunde användas bättre tex, bättre mat, förbättrade brukarvård eller andra neddragningar som därmed inte skulle behöva göras.

Då kommer ett förslag vid sittande bord från Willis och alliansen om en fördröjning av processen till den 30 september av troligtvis valtaktiska skäl. Oppositionen vill inte delta i beslutet men säger nej när förslaget läggs fram. Därmed har man ju deltagit.

Innan i diskussionen var det tre ledamöter som uttalade stöd för förvaltningen och mitt, dvs Bengts förslag. Vid belutet träder sedan partipiskan fram. Hade det blivit votering så hade det troligtvis blivit en annan utgång.

Willis var inte sen att påpeka att jag vare sig fick lägga förslag eller yrka votering pga min sits som ersättare vid detta möte.

Synd att inte förvaltningen och Vetlandas befolkning får ordentligt stöd när det står uttryckligen att vi har kollen i kommunen.

L-O

Thursday, August 19, 2010

Biogasmack i Vetlanda

Synpunkt med anledning av dagens artikel från Ola Rosander och VETAB


Det är glädjande när förnuftet syns hinna ifatt verkligheten. Nu verkar VETAB inse det som Kommundelsrådet framförde för 3-4 år sedan, nämligen att det vore bra med en biogasmack i Vetlanda.

Vi kan därmed öka möjligheten att få många turister hit från Europa där biogasdrivna bilar är betydligt vanligare än här. Samtidigt får vi användning av våra egna sopor på ett bra och ekonomiskt vettigt sätt.

Totalekonomin och miljön mår bra samt att fler möjligheter till småföretagande i turistnäringen ökar.

Framtidens politik ligger inte i vaga fraser om jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Vilka politiska partier vill gå ut med budskap emot dessa önskemål?

Jag tror att morgondagens politiker måste hitta de jordnära frågorna som argument för sin trovärdighet. Frågor som vi i kommundelsrådet ständigt är på jakt efter att delge de styrande i vår kommun.

Valet på riksnivå ter sig mest löjligt där partierna i desperat kamp försöker köpa den ena gruppen efter den andra för att få makten.

Därför vill jag och Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd nu stödja Ola Rosander i hans strävan att förbättra framtidens miljö med hjälp av VETAB.

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd

Tuesday, August 17, 2010

Miljöpartiets ideologi

"Politiskt budskap från Miljöpartiet".

Vi kan i gårdagens VP läsa att moderaterna har politisk vilja att försöka få
det nya kraftvärmeverket att förläggas utanför centralorten.
Ekonomiskt en kostbar historia med tanke på att värmeförlusterna i linjerna
kan bli stora.
Detta får vägas mot att vi slipper tunga transporter och buller i centrum.
Likaledes blir utsläppen förskjutna ut på mindre befolkade områden.
Vi stödjer denna linje och kan moderaterna hitta tekniska och ekonomiska
lösningar som motiverar ett annat läge ställer vi oss bakom.

Vidare vill de göra detta för ett mer levande centrum. Detta är också en del
av vårt politiska program för en grönare stad med fler restauranger och
uteliv i ett bilfritt centrum.
Vetlandabäcken skall enligt oss bli en porlande öppen vattenoas genom hela
centralorten med badplats vid Kvarndammen.

Lars-Olof Reinfeldt
Miljöpartiet Vetlanda

Sunday, August 08, 2010

Hundrastgård Kärnhuset eller Sjukhusparken?

Jag fick i fredags veta att på barnens lekgård vid Kärnhuset rastar man hundar kvällstid.
Det är väl inte det allra lämpligaste. Visserligen tas det nog upp det som hundarna släpper, men hur väl städad är miljön när de små kommer dit och ska leka?
För en tid sedan svarade jag hunden Mio på en insändare vilken ville ha en rastgård vid gamla vattenverket.
Hussar och mattar skulle sköta detta och kommunen skulle bara anlägga.
Jag fick inget svar men jag tog även upp detta förslag i kommundelsrådet vilka var positiva.
I VP kunde vi senare läsa att det skulle göras en sådan hundrastgård där, men än har inget hänt.
Ett människoår hundliv är som 7 för hunden så det är betydligt långsammare hantering för hundarna än vad vi som människor tycker när det ska hända något kommunalt.

L-O

Wednesday, August 04, 2010

Vårt Vetlanda MP

Klicka på texten 2 ggr så kommer vår vilja fram tydligare.

Tuesday, August 03, 2010

Renovera politiken i Vetlanda

Monday, August 02, 2010

Kandidater MP Vetlanda
Klicka på din favoritkandidat för en större bild

Kvalitetssäkra kommunens beslut

Även om ett beslut om demenscentrum på Norrgården är fattat så talar den inte om hur det skall se ut, hur vården skall bedrivas, hur kvalitén skall säkerställas.

Min motion är en kvalitetssäkring av taget beslut så befolkningen kan känna sig trygga över vad som Norrgården kan erbjuda när stunden är inne att lita till samhällets resurser.

Här nedan en kort sammanställning av SOS riktlinjer;

# Demensutredningarna måste bli fler och bättre. Var femte person med demenssjukdom får ingen utredning. Andra utreds otillräckligt.

# God omvårdnad och omsorg för personer med demens är personcentrerad. Viktigt att ge möjlighet till ett meningsfullt innehåll i vardagen.

# Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör minst en gång per år följa upp sjukdomens förlopp och anpassa läkemedel, vård och omsorg efter uppföljningen.

# De bakomliggande orsakerna till beteendeförändringar och psykiska symptom, vanliga vid demenssjukdom, bör först utredas av hälso- och sjukvården. Läkemedel mot sådana symptom bör endast användas i undantagsfall.

L-O

PS.

Ännu en epok går idag i graven.
"Blåbäret" började rivas idag.

Blåbäret är skolan där mina tre flickor gått och denna förknippas mycket med läraren Håkan Larsson.
Men vi skall hava tröst. Håkan kommer framledes att tillbringa många goda stunder på samma tomt.