Monday, August 02, 2010

Kvalitetssäkra kommunens beslut

Även om ett beslut om demenscentrum på Norrgården är fattat så talar den inte om hur det skall se ut, hur vården skall bedrivas, hur kvalitén skall säkerställas.

Min motion är en kvalitetssäkring av taget beslut så befolkningen kan känna sig trygga över vad som Norrgården kan erbjuda när stunden är inne att lita till samhällets resurser.

Här nedan en kort sammanställning av SOS riktlinjer;

# Demensutredningarna måste bli fler och bättre. Var femte person med demenssjukdom får ingen utredning. Andra utreds otillräckligt.

# God omvårdnad och omsorg för personer med demens är personcentrerad. Viktigt att ge möjlighet till ett meningsfullt innehåll i vardagen.

# Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör minst en gång per år följa upp sjukdomens förlopp och anpassa läkemedel, vård och omsorg efter uppföljningen.

# De bakomliggande orsakerna till beteendeförändringar och psykiska symptom, vanliga vid demenssjukdom, bör först utredas av hälso- och sjukvården. Läkemedel mot sådana symptom bör endast användas i undantagsfall.

L-O

PS.

Ännu en epok går idag i graven.
"Blåbäret" började rivas idag.

Blåbäret är skolan där mina tre flickor gått och denna förknippas mycket med läraren Håkan Larsson.
Men vi skall hava tröst. Håkan kommer framledes att tillbringa många goda stunder på samma tomt.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home