Saturday, July 31, 2010

"Äldrehus" Norrgården

Som ledamot i Vård och Omsorg har jag följt spelet mellan alliansen och oppositionen.
Mitt i detta spel kläms vårdtagare , anhöriga och personal.

Spelet mellan införande av fria marknadskrafter och kravet på kommunens sparande är inte till gagn för arbetet inom vård och omsorgsnämnden.

Människorna blir oroliga. Hur kommer samhället att klara att ta hand om mig när jag inte längre har förmåga?
Det går inte längre att överlåta framtiden till ett spel med en osäker utgång.

Därför lade jag i torsdags in en motion om Norrgården som ett "Äldrehus" (demenscentrum).

Lördagen den 19 juni hade jag en insändare i VP där jag framförde dessa förslag.
Miljöpartiet var även på VP den 5 juli med valmanifest där vi bla har "Äldrehus" Norrgården som vi går till val på.

Det är viktigt med en motion som oavsett blockvinst kommer att tvinga politiska ledningen efter valet att bekänna färg.

De äldre, sjuka, anhöriga och personalen kräver ansvar.

Nu är det glädjande att Bengt Jonzon i dagens VP hakar på mitt initiativ och klart uttalar stöd för ett "Äldrehus" på Norrgården.

Nedan införd motion;

Till Fullmäktige i Vetlanda Kommun.Motion för att Vetlanda kommun inrättar Norrgården till ett demenscentrum sk ”Äldrehus”.Framtiden ställer allt högre krav på kommuner att ge en kvalitativ äldrevård. Demens är en diagnos som ställer speciella kunskapskrav på de vårdande.

Antalet dementa ökar med ca 60 personer per år inom kommunen och det är inte adekvat att blanda ordinarie äldreboende med denna grupp. En viktig faktor är att vi samlar god kunskap i närheten av brukarna så transporter av de äldre, vilket verkar förvirrande blir så få som möjligt.

Norrgården som ligger centralt har med lite renovering de utrymmen som krävs. För framtida behov finns även möjligheter till utbyggnad. Här går det att anlägga rehabiliterings och sinnesroträdgård. Här finns även tillgång till kompetent personal med långvarig erfarenhet av dementa vårdtagare.Därför yrkar jag,

Att:

Vetlanda kommun samlar kommunens spetskompetens i GERIATRIK
under ett tak och bygger om Norrgården till ett demenscentrum, ”Äldrehus” vilket motsvarar framtidens högre krav på att ta hand om våra gamla.
Lars-Olof Reinfeldt

Ledamot av Fullmäktige.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home