Friday, June 04, 2010

Obeslut och vision i Vetlanda

Igår lämnade jag in nedanstående motion. Jag fick också reda på att pga skötseln av fiskebeståndet i Kvarndammen så tas det årligen vattenprover. Således håller vattnet en bra kvalitet.

Jag fick även indikationer på att allianspresidiet i Vård och Omsorg inte kommer att ta något politiskt beslut i frågan om de besparingar som förvaltningen lade fram vid förra mötet. Det är precis vad jag väntade.
I valtider skjuter styrandet över neddragningarna till tjänstemännen på kommunen som ett led i den normala verksamheten.

/L-O


Till Fullmäktige i Vetlanda Kommun.


Motion för att Vetlanda kommun åter iordningställer Kvarndammen som kommunal badplats.

Det börjar växa upp nya bostadsområden i närheten såsom Mellangården och Himlabackarna. Därför ser jag som ett sätt att höja kvalitén för dessa
barnfamiljer och nybyggare att åter göra Kvarndammen badvänlig.
Vidare ger det betydande vinster för redan etablerade bostadsområden i närheten.

För några år sedan fanns det möjlighet att bada i Kvarndammen. Föräldrar kunde nå detta ställe tillsammans med sina små utan att behöva ta bilen till Östanå eller andra badplatser i kommunen.

Miljövinsterna för Vetlanda skulle vara betydande samtidigt som det skulle medföra ett mervärde när kommunen skall locka människor att bosätta sig i Vetlanda. Friskt vatten och luft samt en grön stad stimulerar både det fysiska och den mentala hälsan i framtidskommunen Vetlanda.

”Det är viktigt att ha en bra natur omkring sig. Inte bara människorna du umgås med är viktiga utan också era upplevelser tillsammans.”

Därför yrkar jag,

Att:

Vetlanda kommun omgående inleder ett projekt för att så snart som möjligt anlägga en badplats vid Kvarndammen.


Lars-Olof Reinfeldt
Ledamot av Fullmäktige.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home