Tuesday, June 01, 2010

Göran Hägglunds pålaga

Om vi förutsätter att det finns cirka 20000 tandläkare i Sverige och att det tar ca 30 min per patient i efterhandskontrolladministration samtidigt som det normalt skall vara ca 25 st kontroller per år och varje tandläkare har ca 400:- i timkostnad oavsett privat eller statligt anställd så blir det ett arbete på fritid där socialministern tar ut ca 100 miljoner oavlönad tid från vården som skulle kunna komma patienterna till gagn i stället. Det saknas inte tandläkare i Sverige utan förmåga att använda resurserna rätt.
Mig förvånar det inte att KD har så låga siffror. Vilka andra yrkesgrupper är villiga att jobba ideellt för 100 miljoner om året?
L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home