Tuesday, April 27, 2010

Mörkar Vetlanda kommun ohälsotal?

Den 22/9 2009 skickade vi från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd en Miljöremiss till Arbets Miljö Medicin enheten i Linköping för att ta reda på varför det förekommer olika koncentrationer av sjukdomar i olika områden i Vetlanda.
Vilka ämnen som är inblandade och vilka utsläpp som förekommer och hur spridningen sker.

Bla så verkar det som om koncentrationen av bröstcancer och MS är större i Bäckseda.

Vi min närvaro tillsammans med Allmän Politiska Utskottet i Landstinget på AMM i Linköping fick jag reda på att Jönköpings län inte använt sin del av beviljade medel för hälso och naturvård där, så de tog tacksamt emot uppdrag utan att det skulle kosta Vetlanda kommun någonting.

Nedan kan remissen läsas och efter ett tag utsågs;
Lennart Hellström MD
Department of Environmental Medicine and Public Health Garvaregatan 11
SE-57232 Oskarshamn Sweden
tel +46 491 782564, 070-6700545
e-mail: lennarth@ltkalmar.se
att sköta utredningen.

Han begärde in uppgifter och fick några men sedan blev det tyst.

I dag fick jag ett mail från honom där han skrev;
Hej!

Efter mitt mail från februari har jag inte fått in några uppgifter alls. Jag tolkar detta som att ärendet är avskrivit och avslutar härmed detta ärende.
Skulle ni vilja aktualisera ärendet igen får ni återkomma med ett underlag enligt tidigare specifikationer

Mvh.
Lennart Hellström MD

Min undran är nu;

Vill inte Vetlanda kommun ha uppgifter som visar på olämpliga ställen att bo, farliga ämnen som orsakar ohälsa hos befolkningen, möjliga åtgärder att förbättra miljön osv?

Lars-Olof Reinfeldt

Miljöremiss


Förfrågan angående befarad miljöpåverkan av utsläpp.

Inom kommunen förekommer det ofta att människor tar upp frågeställningen om
större förekomst av sjukdomar i ett bostadsområde i Vetlanda som heter
Bäckseda.

Det rör sig mestadels om bröstcancer och MS.

Nu vill vi om det är möjligt att få denna fråga belyst, om det finns ett
samband kopplat till eventuellt aluminium industri eller annan miljöpåverkan
av lokal art, och om förekomsten av dessa sjukdomar är signifikant större än
i andra områden.

Kommundelsrådet har till uppdrag att följa utvecklingen inom sin kommundel
och till övriga organ mestadels inom kommunen göra de framställningar som
anses påkallade.

Arbetsmiljömedicin i Linköping har ju bla till uppgift att klarlägga och
förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre
miljön i Jönköpings län.

Vid etableringar av nya industrier och annan verksamhet tillfrågas ffa
kommundelsrådet, som inhämtar synpunkter från allmänheten. För att utveckla
och kvalitetsförstärka vårat uppdrag så ser vi att det är värdefullt att vi
införskaffar kunskaper från bästa håll.

Rent geografiskt och vädermässigt ser vi det som lämpligast om
miljöpåverkande industrier förlägges på östra sidan om tätbebyggda områden.
Vilket inte skett i detta specifika fall med Bäckseda.

Tacksam för utredning och svar.

Med vänlig hälsning


Lars-Olof Reinfeldt Ordf.

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home