Thursday, April 22, 2010

Bra mat till dagis och äldreboenden

Miljöpartiet vill förenkla den offentliga upphandlingen så att reglerna
blir enklare och mer tar fasta på kvalitet istället för enbart lägsta pris.

Upphandlare ska utbildas för att möjliggöra för lokala producenter av råvaror att delta i upphandlingen.

Dessutom behöver logistiska lösningar arbetas fram så att inte transporten blir det som hindrar små lokala producenter.

Miljöpartiet vill främja småföretagandet generellt genom att sänka
arbetsgivaravgiften med 10 procent upp till en lönesumma om 740 000 kronor per år.

Detta är en viktig åtgärd för de allra minsta företagen, som ofta finns på landsbygden.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home