Sunday, April 18, 2010

Direktdemokrati och Miljöpartiet

I Kommundelsrådet har vi kämpat för att det ska kunna bli möjligt med "Medborgarmotioner"

För att få ett meningsfullt samhälle där alla länner sig sedda och kan ha inflytande på sin närmiljö är det väsentligt att ansvarstagande politiker gör detta möjligt.

Det är inte meningen att vart fjärde år ska man inhämta möjligheter att styra och sedan vända kappan efter vinden.

Våga värna demokratin!

Nedan hämtat ur Miljöpartiets Regionprogram 2010-2014;


"DEMOKRATI OCH DECENTRALISERING"

Vi anser att beslut skall fattas så nära människorna som möjligt. Vi arbetar därför för en grundläggande systemförändring, för en mer deltagande demokrati, där medborgarna får större inflytande, insyn och verklig möjlighet att påverka beslut. Vi tror att en ökande direktdemokrati och ett större deltagande i den demokratiska processen, i beslutande folkomröstningar på lokal, regional och nationell nivå, föder ansvarstagande och engagemang hos invånarna i samhället. Vi verkar för alla människors möjligheter till engagemang och påverkan i det demokratiska systemet. Demokrati är ingenting som går att ärva utan något som varje generation måste återerövra och slå vakt om. En levande demokrati behöver både möjligheter för alla att delta i beslutsfattandet och valda representanter som arbetar på medborgarnas mandat.

L-O

1 Comments:

Blogger MrPerfect72 said...

Fina ord av miljoepartiet, men problemet aer den sittande politikeradeln (med de lena orden) som inte gillar folkligt inflytande eftersom de daa inte kan goera sina korrupta affaerer i slutna rum.

Jag laemnade partiet pga. politikeradelns ovilja till verklig direktdemokrati i miljoepartiet.

Om nu miljoepartiet menar allvar med orden vill jag ocksaa se handling.

ex. gaar ut och valsamarbetar direktdemokratiskt med mindre partier som ex. Aktiv Demokrati, Fi, piratpartiet och Enhet m.fl.

ex. Startar intern saeker direktdemokrati paa nationell nivaa.

...men ok, om jag har fel saa motbevisa i handling!

MVH
MrPerfect72
direktdemokrat, miljoevaen, pirat, socialist, feminist och invandrings-skeptiker och medlem av www.aktivdemokrati.se

11:33 PM  

Post a Comment

<< Home