Thursday, April 01, 2010

Fetma

Det föreslås extra skatt på socker. Socker är inte helt nödvändigt för hälsan men lika fullt ett medel för att belöna själen med stimulans.
Det är onyttigt och för en del rent skadligt för uppkomsten av oönskad övervikt och fetma

Vetenskapen har fortsatt att gå framåt och det senaste rönet är att en stor del av dagens övervikt som kan ses hos personer som äter hyfsat och motionerar regelbundet är betingat av en virussjukdom.

Adenoviruset 36 är ett virus som normalt gör oss förkylda. Runt 30 % av de feta personerna bar på antikroppar mot Ad-36 mot bara 4 % av de normalviktiga.
De feta hade således varit utsatta för detta virus emedan bara en liten del av de normalviktiga och magra.

Allt går således inte att skylla på maten utan vi får lära oss att tänka om.

Varför är det då en så hög andel feta barn nuförtiden?

De flesta barn har numera en dagisvistelse och kommer ständigt i kontakt med smittor på olika vis. Kanske är det inte bara en rättighet att få en barndom lugn i hemmen där man inväntar friska förhållanden innan man går tillbaks till barngruppen som skulle kunna klara många från övervikt utan även en nödvändig utveckling för en friskare framtid.

Vi får således inte stressa in barnen i vardagens förvarings system. Stress och förkylningar ger således framtida oönskade problem.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home