Wednesday, March 10, 2010

Kommunal planering

Kommunen avser att bygga en ny förskola vid Ryningsvägen i Bäckseda.
Till detta hör ett område orörd natur, som vetter ner mot Emån.

Barn som får vara ute i naturen och bygga kojor bland buskar och träd blir
mer koncentrerade, mindre stressade och får bättre motorik.

Hjärnans förmåga till riktad koncentration, som vi behöver för att sortera
intryck, planera och lösa problem, är väldigt begränsad.
Om det finns för mycket störande information runt omkring oss såsom reklam
och buller går en stor del av koncentrationen åt att stänga ute det
störande. Vi blir trötta och irriterade och får svårt att fatta beslut.

Därför är naturen en av de ställen där vi utvecklas bäst och återhämtar oss
från denna ständiga överinformation runt omkring oss.

Barn som är ute och är aktiva på områden där det inte ordningställts för
mycket blir mer kreativa. När de springer runt skyddas de av
växtligheten och då klarar de solen mycket bättre än om de sitter i
sandlådor på traditionella lekplatser.
Detta gäller även känsliga personer som mycket
sjuka, gamla samt barn.

Därför är det viktigt att vi tillvaratar denna kunskap av forskning på detta
ämne som nu bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, när vi
bygger nya förskolor, äldreboenden, sjukhus och arbetsplatser.

Naturen är läkande och rogivande även om man bara kan se den genom ett
fönster.

Detta följer även den linje av pedagogik som Maria Montesori grundlade för
över hundra år sedan, där det är känseln och den konkreta förnimmelsen av
omgivningen som är vägledande för hur bra vi kommer att utvecklas som
individer.

Därför ser jag det som mycket viktigt att uteplatsen här och på övrig nybyggnatinon
inom kommunala serviceinrättningar så lite som möjligt iordningställs av konstgjord
miljö och att naturen får vara vägledande för utformningen.

Lars-Olof Reinfeldt
Mänsklig miljö

0 Comments:

Post a Comment

<< Home