Sunday, February 21, 2010

Borgmästare

Det är på gång med nya partier till Sveriges Riksdag.

Jag har tagit del av ett utkast som jag tycker skulle stärka demokratin i våra kommuner ute i landet.

L-O

17. Kommunstyrelsens ordförande väljs direkt genom personval. Denne får titeln "borgmästare"

Frågan om personval har hett debatterats sedan många år. Sättet att införa det har begränsat den verkliga effekten av personval. I riksdagsvalet där gränsen går vid 8 % är det nästan omöjligt. Något bättre är det i EU-valet där gränsen går vid 5 %. Dessa försök har inte gett något speciellt utslag när det gäller det naturliga demokratiska inslaget som personval torde vara. Vi föreslår att det bör införas personval på kommunalnivå där kommunstyrelsens ordförande väljs genom personval. Den valda blir kommunens borgmästare med uppgift att leda kommunstyrelsens arbete. Självklart, kan denna person komma från ett av partierna, men det kan även tänkas att en kommunprofil som saknar partipolitisk förankring kan väljas. Det skulle bli ett riktigt bra demokratiskt inslag i svensk politik.

2 Comments:

Blogger Mikael Ekvall said...

Jag tycker man skall ta avstånd från hela tanken på personval. När man ställer upp till val för ett parti gör man det för att man representerar de åsikter som partiet gemensamt kommit fram till, en viktig sten i interndemokratin. Alternativet bör istället vara mer engagemang från vanliga människor. Endast genom att kämpa och organisera sig får vanligt folk mer inflytande. Allt annat är teater. Så även personvalet, som till och med minskar möjligheten till politiskt inflytande.

Mvh
/Ekvall

1:19 PM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej Mikael,

Du är i mina ögon en bra människa med sunda ideer.
Livet har lärt mig att det är så lätt för de som inte vågar vara människa rakt ut mot sina medmänniskor att smita bakom organisationer, myndigheter, partier ,uniformer och andra tveksamma grupperingar och försöka slippa stå för sina gärningar.
Ta Jugoslavien och Bosnien som exempel där det är lätt att skylla på överordnaden när man dödat och begått våldtäkter.
Nä, fy för ett sådant samhälle.
Låt varje människa stå för sina gärningar och sina löften. Det är därför vi måste ha mera av personval och personligt ansvar.
Det är fegt att gömma sig bakom andra i en stor grupp.
Socialismen står för omtanke för vår nästa och då måste man som individ våga ta detta ansvar.
Hälsningar
L-O

10:40 AM  

Post a Comment

<< Home