Saturday, February 13, 2010

14 Dagar

Ungdomstidningen från Ädelfors Folkhögskola skrev följande.
Detta är väldigt bra formullerat utifrån en rätt objektiv iaktagelse av det skedda.

/L-O


"
Oklar framtid

- Människor i allmänhet har så lite förtroende för politiker, än mindre för de som smutskastar varandra. Det finns inte plats för både Wetlandalistan och Johanssons nya parti i höstens välkampanj. Väljarna skulle inte ha något förtroende för oss om vi smutskastar varandra, vilket med största sannolikhet skulle hända.

Vad han (L-O) tänker göra härnäst är fortfarande lite oklart.
- Jag måste få landa i det här först, sedan får vi se. Jag brinner fortfarande för politiska frågor, som exempelvis äldrevården. Allt Wetlandalistan stod för som vi inte får möjlighet att genomföra nu. Fram till valet kommer jag att stödja de hederliga politiker som finns kvar och fortsätter stå för sina åsikter. De som anser att den mänskliga miljön är viktigast, liksom jag gör, säger Reinfeldt.

Öppenhet och mångfald
Wetlandalistan partiprogram var inriktat på ett antal värdegrunder. Bland annat förespråkades decentralisering av makt inom politiken, det vill säga kommunens förmåga att fatta egna beslut utan inblandning från riksnivå.
Avståndstagande från klassisk blockpolitik var också en grundpelare. Istället förespråkades öppenhet och mångfald bland politiker och väljare. Att partiet inte skulle befatta sig med ålders- eller könsdiskriminering var också en självklarhet. Vårdfrågor låg däremot medlemmarna varmt om hjärtat.
Wetlandalistan bildades för ungefär 1,5 år sedan men nu har alltså dispyten med Jan Johansson visat sig omöjlig att laga, vilket lett till att medlemmarna i Wetlandalistan går skilda vägar i partipolitisk mening.Text: Ulrika Lindén
E-post: ulrika.linden@14dagar.se

0 Comments:

Post a Comment

<< Home