Thursday, February 04, 2010

Vårdmakt

Det är häpnadsväckande att socialdemokraterna i Jönköping går ut med budskapet;
Vårdval är vanvård. Själv har de ju varit med demokratiskt om detta beslut att lägga makten hos den vårdsökande. Detta är en skymf mot de människor som arbetar inom vården och ett misstroende mot patienternas sunda förnuft.

Risken är naturligtvis att de nuvarande tämligen ineffektiva vårdcentralerna med stafettläkare hamnar i verkligheten och deras skyddade verksamhet får svårt att hävda sig.

Vi har från skattebetalarnas sida inte råd att subventionera olönsam verksamhet in absurdum. Vi måste som ansvariga politiker se till att vårdtagarna får god vård och en tillgänglighet till sina behov inom rimlig tid.
Kanske det inte blir billigare men det blir definitivt effektivare och mer patientstyrd vård.

Nästa steg är att komma bort från den onödigt stora administrativa överdimensionering som binder vårdens resurser. Detsamma gäller inom kommunala delen av äldrevården.

Här återstår mycket arbete att säkerställa god vård för de pengar som de gamla har betalt in i skatt under alla år och som de har rätt till.

Lars-Olof Reinfeldt
Landstingspolitiker

0 Comments:

Post a Comment

<< Home