Monday, January 25, 2010

Överförmyndarkompetens

På onsdag är det kommunfullmäktige och bla ska ett nytt reglemente för Överförmyndaren tas.
Nåväl, det är väl bra att vi får klara regler för hur den verksamheten ska fungera.

Jag tycker att det är otidsenligt att Överförmyndaren utses politiskt.
Vilka politiker sitter inne med den kompetensen att rent juridiskt klara av den utsatta arbetskvalifikationen bland de förtroendevalda i fullmäktige?

Jag har svårt att se att vem som helst av oss skulle komma i fråga.

Nej, det är dags att vi tar detta uppdrag på allvar och inrättar en kommunal tjänst med juristkompetens.

Vi vill kunna lita på att de icke myndiga ska kunna få ha sina tillgångar förvaltade på ett bra och säkert sätt.

Jag hoppas att det är fler som har samma uppfattning som mig på onsdag.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home