Thursday, January 14, 2010

Digitalt möte

Så var då Vård och Omsorgsnämnden första digitala sammanträde över. Jag
måste säga att det gick snabbt.

Inga direkta kommentarer eller diskussioner. Det är jobbigt att läsa på nätet
och klicka hit och dit.

Någon hade inte öppnat och titta på några av handlingarna och det kanske var
fler. Besluten går fort och således ifrågasätts inte så mycket. Tur att några var där och informerade annars kunde det nog bli fjuttligt.

Öhrlings upptäckt med statistikuppgifter där kommunen antingen får in extra
25 miljoner vid rätt hantering eller betala avgift om uppgifterna inte
visar sig stämma var i alla fall uppe i diskussion. Kommunen jobbar med det
men rätt person var ej där att svara.

Hemtjänsten i centralorten är en annan sak som diskuteras. Vad jag hört så
är arbetsklimatet hämmande i en del grupper de hälsar inte på varandra.
Detta framförde jag till Jerker.

Jag tror ju att de gör ett bra jobb utifrån de förutsättningar som finns.
När vi får reda på vad 25 % övrig tid innehåller så kan vi nog hjälpa
personalen till mer tid hos brukaren.

Eftersom kommunalt arbete är officiellt utom det som är sekretessbelagt samt
hur vissa beslut tas kan detta ses som min iakttagelse av det första digitala
sammanträdet.

Inte ens Kjell-Egon Strandh behöver känna sig trampad på tårna. Jag kan
hålla med honom om att det borde vara avdragsgillt med dator, skrivare och
papper nu när kommunen vältrar över dessa kostnader på de förtroendevalda.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home