Thursday, December 24, 2009

Skilda Jular

Kommunalrådet är glad och hyllar förvaltningarna för att det är positivt i
budgeten.
Jag vill också glädjas åt deras hårda arbete i pengapåsen.

Marie Johansson i Vård och Omsorg, är mamma till förslaget att utse värda
vinnare som medarbetare, chefer och ledare.
Det måste finnas många som kan komma ifråga nu när resultatet är positvt.

Om vi nu, som i "Karl-Bertil Jonssons Jul" stannar upp och ser ut i
verksamheten bland barn, gamla och sjuka kan vi
se ursprunget till de glädjande siffrorna i Juletid.

Hur har barn och föräldrar det i Pauliström efter nedläggningsbeslutet? Hur
har desamma det i Skede och Björköby inför stundande beslut?
Hur har personalen och brukarna det på Ängsblom, Solgläntan, Brobygården,
Kvarngården och Österliden?
Hur har vi andra det på gatorna som inte plogas? Hur har vi det på skolor
och kommunala serviceställen där det inte städas lika ofta.

"Varje skattekrona som inte används effektivt är som att stjäla från de
fattiga."

I varje samhälle byggt på humanistisk grund är delaktighet och respekt för
varje människa okränkbar.

Ekonomin i en kommun är något som vi alla måste ha respekt för och det är
alltid någon som får betala priset.

I Kommunfullmäktige senast fanns det två stycken frågeställare på "Allmänhetens frågestund"

Den ena var att Vetlanda kommun inte har något avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommanda flycktingbarn.
Den andra var varför man inte kan lämna Medborgarförslag angående stöd till ungdomar så de kan bo kvar i Vetlanda under den tiden de studerar på Högskolan. Vi skulle kunna behålla fler välutbildade i Vetlanda som är grunden till att vi har kompetent yrkesfolk på orten.

Detta utmynnade i att politiskt måste det läggas motioner i dylika frågor för att det ska beredas en plats i systemet för beslut.

Det är dåligt att inte Vetlanda och Höglandskommunerna samarbetar i flyktingfrågan så Magnus från fp lade en motion i detta ärende för att påskynda processen i kommunen.

Jag lade en motion om att vi skall värna våra ungdomar i hemkommunen så det blir mer möjligt för dem att bo kvar och stödja Vetlandas framtida utveckling. Sävsjö är positiv till en sådan satsning

Antagligen har tidningen fått tillgång till det båda motionerna, i alla fall min.

I dagens tidning är det stora rubriker om att ta emot flyktingbarn. Sedan motionerna lämnades in för en vecka sedan har inte ett ord nämnts om att det ligger en motion om stöd till Vetlandas egna barn.

I det stora kan man här skönja roten till varför Sverigedemokraterna växer sig allt starkare i svensk politik.

Vi, det vill säga alla som rör sig i det offentliga rummet har ett stort ansvar för att behandla alla individer i vårt land på lika villkor.

Nu i Juletid försöker jag att föra denna solidariska och rättvisetanke vidare när skinkan och gröten slinker genom halsen på alla oss lyckliga som kan fira tillsammans med nära och kära.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

0 Comments:

Post a Comment

<< Home