Monday, November 30, 2009

Solgläntan och sunt förnuft

Ibland kan beslut få felaktiga konsekvenser. Utifrånperspektivet hävdas ofta
och det är inte sällan som den ekonomiska vinningen förs fram när det gäller
besparingar inom arbetsorganisationer.
Nyligen togs beslut om att frångå 3:2 modellen i arbetstid vid vår
demensenhet "Solgläntan".
Personligen förde jag som ledamot i Vård och Omsorgsnämnden talan emot att
ändra den nuvarande arbetstidsmodellen till en veckoarbetstid på 37,0
timmar.
Inte för att jag är emot att vi effektiviserar och använder möjlig tid inom
den kommunala förvaltningen på bästa sätt. Utan därför att personalen har
hittat ett sätt som fungerar bäst utifrån både brukare och rent
personalbefrämjande drift. Denna tunga och mycket svårarbetade
behandlingsform kräver återhämtning och god planering för att motverka
förslitning och höga sjukskrivnings tal.
Rent ekonomiskt kommer det att kosta mer att inte lyssna till verksamheten
och de synpunkter som personalen har visat i den konsekvensanalys som nu
distribuerats till Vård och Omsorgsnämndens ledamöter. Jag instämmer i att
beslutet bör omprövas för att både de dementa och personalen ska orka med
sin mycket utsatta vardagssittuation.

Lars-Olof Reinfeldt
ers. Vård och Omsorgsnämnden

0 Comments:

Post a Comment

<< Home