Sunday, November 01, 2009

Makt

Utskicket av handlingar till kommunens politiker ang. nästa Kommunstyrelse sammanträde var mycket tunnare än vanligt. Visserligen sparar man pengar genom att inte skicka ut bilagorna men man mörkar mycket av den politiska processen före rekommenderade beslut i KS. Är detta en medveten handling för att centralisera och koncentrera makten till de som har majoriteten?

Likaså när handlingarna kom till nästa Vård och Omsorgsmöte fanns informationen att det kommer inte att skickas ut några handlingar brevledes efter 1 Jan 2010. Politikerna ska gå in på nätet och läsa och skriva ut dessa för egen räkning.
De som inte har tillgång till detta skall gå till angiven plats av kommunen för att logga in och skriva ut själva.

Detta gör det mera hanterligt för majoriteten att minska möjligheterna för alla att ha samma tillgång till information. Det blir troligtvis mindre diskussioner vid mötena och besluten går lättare att få igenom obearbetade.

Nu är ju dessa förslag förhoppningsvis lagda för att kommunen ska spara pengar men detta medför att varje enskild politiker som kan skriva ut, får en betydligt högre kostnad privat för att utföra sitt förtroendeuppdrag.
Konsekvensen borde med besparingen bli att vi kan halvera personalen i kommunhuset.

De som inte kan eller vill tillskjuta denna tid eller ta pengar ur egen kassa kommer att vara borta ur diskussionerna och därmed fungerar inte demokratin i Vetlanda.

Frågan är inte om utan när kommer "Uppdrag granskning" på besök nästa gång?

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

0 Comments:

Post a Comment

<< Home