Thursday, October 29, 2009

Säkrare Vetlanda

Kommundelsrådet kämpar och bryr sig om de boende i Vetlanda. Det var länge sedan vi påpekade att säkerheten och belysningen behövde förbättras vid övergångsställena.
Nu har tekniska hörsammat vår begäran och övergångsstället vid Njudungsgymnasiet är ett föredöme Tack!
Nu återstår att vi kämpar oss till resten av övergångställena i staden så de får samma trafiksäkra utformning.

Falsk hemtjänstpersonal har dykt upp och stulit hos de gamla. Detta är nästa område där vi måste få till legitimation när kommunens personal kommer. Det vore även rätt att övrig personal har legitimation när de går hem till människor och utför uppdrag för kommunens räkning.

Lars-Olof Reinfeldt
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home