Tuesday, October 20, 2009

Gemensam familjerätt på Höglandet

Ärende 7 på Onsdagens Kommunfullmäktige, handlar om att Vetlanda överlåter
Familjerätten till Höglandets kommunalförbund.
Ekonomiskt finns det inga vinster att göra men en viss central
spetskompetens skulle kunna vara argumentet samt mindre sårbarhet vid
semestrar.

Polisen centraliserades, Länstrafiken centraliserades, samordningsvinster,
effektivitet och ekonomiska fördelar skulle framgent ge betydande vinster
för samhället.

Nu ställer sig kommunalrådet och tillika centerns företrädare positiv till
att Vetlanda centraliserar ytterligare ett socialt område.
Räcker inte de negativa resultaten av förevarande centraliseringar. Räcker
det inte med otaliga inlagor om buset i staden, gamla och sjuka som åker
runt och lider i färdtjänsten när lokalkännedomen fallerar

Att lämna över möjligheten att smidigt, enkelt och med personlig
lokalkännedom snabbt styra och hjälpa familjer och barn i vår stad ser
kommunalråd positivt att andra längre bort får handskas med.
Jag tycker det är beklämmande att man inte från styrande håll i Vetlanda har
den sociala kompetens att lyssna på de argument som Socialnämnden,
Socialchefen och Skyddsombudet för familjesektionen för fram.

BBIC (barnens behov i centrum), Barnahus och Familjecentralen är kärnan för
samhällets möjlighet att få en bättre fungerande social sektor inom kommunal
verksamhet.
Att splittra detta ställer sig nu Kommunalrådet sig positiv till.

Jag tycker att vi inte ska sälja ut vår möjlighet att göra Vetlanda till en
tryggare kommun.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home