Friday, October 02, 2009

Sund oppinion?

Nedanstående oppinionsundersökning publiceras på Höglandsnytt.

Det förvånar mig inte att Sverige Demokraterna går frammåt.
De etablerade partierna saknar förmåga att ta tag i den otrygghet och vanmakt som sprider sig bland befolkningen. Rykten om bidrag och lättja spädes på när både gamla sjuka och arbetslösa kommer i kläm i dagens Sverige.

Det är dags att vi börjar ta tag i dessa frågor i Vetlanda. Vi har lagar och moral i i det svenska samhället. Vi måste tillämpa dessa och för det första stämma i bäcken med noll tollerans mot brottsligheten. Jag tror att myndigheterna är för fega för att värna svenska lagar. Kommer någon och våldgästar vårt land med brottet som grund ska detta inte tillåtas. Vi måste värna om alla skötsamma som bor i Sverige oavsett härkomst.

Läs mitt inlägg om Sveriges nationaldag och den svenska flaggan tidigare så förstår de flesta att med inrikningen på att göra svenska folket till identitetslösa EU-medborgare så förlorar vi både själ och grundtrygghet och därmed växer sig främlingsfientligheten större. Vi behöver bli fler som bor i Sverige för att klara våra gamlas trygghet. Man kan inte tvinga människor tillsammans under sk demokratier där makten ligger så långt från vardagsmänniskan att hon saknar möjlighet att påverka sina livsbetingelser.

Nu tvingar dom Irland att röst gång på gång tills de röstar rätt. Det går att trycka ihop länder med makt en tid men sedan kommer splittringen som ett brev på posten.
Se Jugoslavien och Sovjet.

Jag förstår att många ser tendensen på denna oppinionsmätning som positiv.
Jag ser den som ett uttryck för att politikerna negligerar vanliga människors rätt till en inre frihet och säkerhet.

Det man också kan utläsa är Kristdemokraterna som straffas för sitt införande av en polisstat i Sverige.

L-O

Sverigedemokraterna större än centern

Om det vore val i dag skulle Sverige Demokraterna få 22 mandat i Sveriges riksdag. Det visar en mätning, som opinionsinstitutet Sentio Research gjort. Partiet skulle få 5,9 pocent av rösterna, vilket är mer än både centern och kristdemokraterna.

Med 5,9 procent är sverigedemokraterna i princip lika stora som folkpartiet, som landar på 6 procent.

Mätningen ger centern 5,5 procent, kristdemokraterna 3,7 och vänsterpartiet 5,4 procent.

Sentio har genomfört mätningen på uppdrag av Sverige Demokraterna.

Vid undersökningen har man använt sig av såväl telefon intervjuer som intervjuer via webben. Totalt intervjuades under tiden 14 – 28 september 1 888 personer på telefon och 1 001 via webben.


Väljarstöd Ändring

Socialdemokraterna 34% 1,9

Moderaterna 28,90% 1,1

Miljöpartiet 8,40% 0,3

Folkpartiet 6% -0,7

Sverigedemokraterna 5,90% 0,9

Centerpartiet 5,50% -0,3

Vänsterpartiet 5,40% -1,6

Kristdemokraterna 3,70% -1,1

Övriga 2,40% -0,5


Av: Redaktionen

Publicerad: 2009-10-02 12:25:51

0 Comments:

Post a Comment

<< Home