Thursday, September 24, 2009

Kommundelsrådet värnar befolkningen

Med anledning av mitt besök på Arbets- och Miljömedicin i Linköping har vi i kommundelsrådet skickat följande remiss.
När inte kommunen vill och visar att de vill ligga i framkanten som miljökommun, så får vi som tar ansvar visa vägen.

Denna är även sänd till de lokala medierna.
Miljöremiss Vetlanda 2009-09-22


Förfrågan angående befarad miljöpåverkan av utsläpp till;


Biolog; Ingela Helmfrid
Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset 581 85 Linköping


Inom kommunen förekommer det ofta att människor tar upp frågeställningen om större förekomst av sjukdomar i ett bostadsområde i Vetlanda som heter Bäckseda.
Det rör sig mestadels om bröstcancer och MS.

Nu vill vi om det är möjligt att få denna fråga belyst, om det finns ett samband kopplat till eventuellt aluminium industri eller annan miljöpåverkan av lokal art, och om förekomsten av dessa sjukdomar är signifikant större än i andra områden.

Kommundelsrådet har till uppdrag att följa utvecklingen inom sin kommundel och till övriga organ mestadels inom kommunen göra de framställningar som anses påkallade.

Arbetsmiljömedicin i Linköping har ju bl.a. till uppgift att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön i Jönköpings län.

Vid etableringar av nya industrier och annan verksamhet tillfrågas ffa kommundelsrådet, som inhämtar synpunkter från allmänheten. För att utveckla och kvalitetsförstärka vårat uppdrag så ser vi att det är värdefullt att vi införskaffar kunskaper från bästa håll.

Rent geografiskt och vädermässigt ser vi det som lämpligast om miljöpåverkande industrier förlägges på östra sidan om tätbebyggda områden. Vilket inte skett i detta specifika fall med Bäckseda.

Tacksam för utredning och svar.


Med vänlig hälsning


Lars-Olof Reinfeldt Ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Slättgränd 4 574 34 Vetlanda
0383-14164

PS. Med tanke på gårdagens debatter i Ekenäsjön är det inte på tiden att ompröva Ekebos placering. Det gäller att lyssna på befolkningen innan beslut fattas.
Detta med tanke på de röster jag hörde från åhörarbänk.
Ekonomierna går ju upp och ned med tiden.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home