Tuesday, September 15, 2009

Vetlanda

Området för den nuvarande kommunen bestod år 1862 av tjugo socknar. Var och en av dessa bildade från den 1 januari 1863 en egen landskommun. I Vetlanda inrättades 1887ett municipalsamhälle, också med namnet Vetlanda. Detta bröts 1909 ut ur kommunen och ombildades till Vetlanda köping. Köpingen i sin tur blev till Vetlanda stad år 1920.

Därefter var indelningen i princip stabil fram till kommunreformen 1952 då sju storkommuner bildades runt staden: Alseda (av de tidigare kommunerna Alseda, Karlstorp, Skede och Ökna), Björkö (av Björkö och Nävelsjö), Bäckaby (av Bäckaby, Fröderyd, Ramkvilla och Skepperstad), Korsberga (av Korsberga, Lemnhult och Södra Solberga), Lannaskede (av Myresjö och Lannaskede), Nye (av Nye, Näshult, Skirö och Stenberga) samt Vetlanda landskommun av Bäckseda, Näsby och Vetlanda.

1971 års kommunreform innebar att Vetlanda kommun bildades av staden och samtliga ovanstående år 1952 bildade storkommuner. Dock fördes Skepperstads församling från Bäckaby istället till Sävsjö kommun.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home