Friday, August 28, 2009

Moralisk äldrevård

"Att leva rätt, för att värdigt dö!"

Ibland etsar sig betydande meningar fast i medvetandet.
Att känna sig nöjd med hur man behandlat andra såväl som sig själv när tiden för slutet är här.

I vård och omsorgen i Vetlanda är det mycket av detta tänkande som bör vara rättesnöre när knappheten ska skära i våra gamlas livssituation.

Att känna sig nöjd på sin arbetsplats och den vård och omsorg som man som biträde och områdeschef erbjuder sina medmänniskor, som då kommit till den tid i livet då de måste förlita sig till samhällets omsorg ställer höga krav på medkänsla och moraliskt ansvar från varje vårdgivare.

Kraven på detta kan ställa så höga krav att man signar ner under sin börda och drabbas av utmattningsdepression.

Ödmjukhet inför sig själv och sin omgivning behövs när kraven från myndigheter, budgetar och samvete hopar sig över var och en. Ingen är mer än människa.

I svåra tider krävs starka och solidariska ledare som vågar stå upp för de svaga och som vågar ta striden för ett effektivt samhälle där besluten kommer snabbt och övertänkt. Det blir ett onödigt lidande och slöseri med människor och resurser när svagheten tillsätter utredningar och långbänksdragande kommittéer

Vetlanda behöver fastare och mänskligare politiker och det inte minst i vård och omsorg. "Att vårda rätt, för att värdigt dö," borde genomsyra hela verksamheten.
Även vårdgivare ska känna att de gör rätt och detta leder till minskad sjukfrånvaro och större arbetsglädje bland vårdare och vårdtagare.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home