Saturday, August 22, 2009

Synpunkter och Kommundelsråd

Den 14/4 skickade Göran S. in en (fråga) synpunkt till det officiella Vetlanda kommuns "Synpunkt Vetlanda" där han eftersökte mer närvärde av formen 8 Stadsdelsråd i det nu stora Kommundelsrådet Vetlanda-Bäckseda. Det skulle stärka de olika stadsdelarnas inflytande. Frågan skulle besvaras av Kommunchef Rolf Adolfsson inom 10 dar.
Jag såg som min uppgift när jag nu sett Synpunkt Vetlanda sammanställning att försöka ge en rättvis bild av denna verksamhet i ett svar till Göran.


Hej Göran,

När jag till VoO sammanträdet på torsdag går igenom handlingarna ser jag med
glädje din synpunkt till Synpunkt Vetlanda.
Eftersom kommunen har katalogiserat din fråga som politisk ska jag som
ordförande i Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd besvara din synpunkt på ett
politiskt vis.

Efter det senaste valet har aktiviteten hos kommundelsråden ökat och då
speciellt inne i centralorten. Kommundelsråden är den lilla människans
största möjlighet
att framföra missförhållanden som råder i var och ens närhet.

Detta kändes obekvämt för maktinnehavarna att något okontrollerbart i den
politiska världen spottade upp obehagliheter som krävde åtgärder från
kommunens sida.
Det gick ju inte att lägga ner kommundelsråden under pågående mandat period,
men nu diskuterar man dessa tongångar inom parlamentariska gruppen.

För att ta udden av påträngande synpunkter från kommundelsråden så skapades
"Synpunkt Vetlanda" som ett spel för galleriet.
Att splittra allmänheten och den opposition som finns på gräsrotsnivå är ett
känt sätt att vinna tid för att missyttringar ska lägga sig efter en tid.
Resultatet i det nu publicerade häftet från synpunkt Vetlanda ger vi handen
att av alla synpunkter (44) så har endast 3 lett till en förbättring.
Detta är ett mycket svagt resultat och det belyser mitt påstående om ett
spel för galleriet.

När vi har sammanträde i Kommundelsrådet brukar vi gå igenom föregående
protokoll och se vad som kommunen har tagit till sig och förbättrat.
Jag kan säga att det är ingen fjäder i hatten för kommunen av åtgärder som
har hjälpt Vetlandaborna till ett bättre samhälle.

Det du tar upp är vår allas rätt till direktdemokrati och det krävas att
varje generation jobbar för den, så att inte de som bestämmer seglar upp
långt ovanför våra huvuden.
Det är bla detta som leder till att det skapas lokala partier ute i
kommunerna. Kommunalpolitiken handlar egentligen om sunt förnuft och
prioriteringar av våra gemensamma medel.
Att vara kommunalråd är ingen lätt uppgift och att lyssna på sina medborgare
är en kvalitet som är absolut nödvändig för att politiken ska kännas som
legitim för oss som bor här.

Därför finns det ett nytt parti i Vetlanda till nästa val.

WetlandaListan ser över blockgränserna och vi kommer inte att rygga för att
lyssna på synpunkter vare sig de kommer från höger eller vänster.
Det enda kriteriet för att antas är att det gagnar Vetlanda och de som bor
här.

Är du intresserad av att hjälpa Kommundelsrådet för att finna bättre
lösningar i vår närmiljö så är du välkommen att höra av dig till oss.
Vi har en anslagstavla vid Biblioteket där senaste händelser och protokoll
anslås.

WetlandaListan kommer att ha dessa synpunkter som framföres till
kommundelsråden som utgångspunkt för vår politik.


Med vänlig hälsning

Lars-Olof Reinfeldt
ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

PS. Det stod i synpunkten att du skulle få svar inom tio dagar från den 14/4
av Rolf Adolfsson.
Det vore kul att höra hans synpunkt på din fråga och när du fick svaret.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home